Ilmakuva Espoon tuomiokirkosta

Tietoa hiippakunnasta

Espoon hiippakunta

Suomen ev.lut. kirkko on kirkolliskokouksen päätöksellä jaettu yhdeksään hiippakuntaan. Hiippakunnan hallintoa hoitavat piispa, hiippakuntavaltuusto, tuomiokapituli ja tuomiokapitulin henkilöstö.

Espoon hiippakunnassa on 19 seurakuntaa. Alueella asuu n. 717 000 ihmistä, joista n. 57 000 on ruotsinkielisiä. Espoon hiippakunnan seurakuntiin kuuluu n. 58% alueen suomenkielisistä tai muun kielisistä asukkaista. (2023)

Hiippakunnan seurakunnissa on n. 1500 työntekijää. Pappeja on n. 200, diakonian viranhaltijoita n. 120 ja kanttoreita n. 65. Lapsi- ja perhetyössä sekä nuorisotyössä on n. 330 henkilöä. Muut työntekijät ovat pääosin hallinnon, talouden sekä kiinteistön ja hautaustoimen tehtävissä. (9/2023)

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on toimintalinjauksessaan määritellyt tehtäväkseen vahvistaa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa tukemalla hiippakunnan seurakuntia. Tavoitteena on, että hiippakunnan seurakunnat osaavat hyödyntää tuomiokapitulin seurakuntien henkilöstölle ja luottamushenkilöille tarjoamaa tukea ja ohjausta.

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin toimintalinjaus vuodesta 2021 lähtien

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin Kutsuttuina kirkon työssä – toimintalinjaus 2021
on voimassa toistaiseksi ja siinä on otettu huomioon Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia Ovet auki (2020-2026).

Kutsuttuina kirkon työssä

 

 

Tuomiokirkko

Espoon tuomiokirkko rakennettiin vuosien 1485–90 välillä.

Seurakunta sai ensimmäisen nimeltä tunnetun kirkkoherransa, Henricuksen, vuonna 1458, jolloin seurakunta itsenäistyi Kirkkonummen emäseurakunnasta.

Vanha harmaakivikirkko Espoonjoen rannalla on pitkän historiansa aikana kokenut muodonmuutoksia. Alkuperäisestä kirkosta ovat jäljellä itä- ja länsiosat, joissa keskiaikaiset maalaukset ovat vielä nykyään näkyvissä. Vuonna 1982 valmistuneen peruskorjauksen yhteydessä alttari siirrettiin kirkon kuorin päädystä keskelle seurakuntalaisia. Kärsivää Kristusta esittävä, konservoitu krusifiksi palautettiin takaisin kirkon keskeisimmälle paikalle.
Kirkkoon mahtuu noin 550 kirkkovierasta.

Tuomiokapitulin virasto

Tuomiokapitulin tiilenpunainen virastotalo

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin virastossa työskentelee piispan johdolla 10 henkilöä. Henkilöstö toteuttaa käytännössä hiippakunnan ja tuomiokapitulin tehtäviä.

Virasto on jakautunut kolmeen tiimiin: hallinnon tiimi: lakimiesasessori ja notaari, palvelutiimi: hallintosihteeri/piispan sihteeri ja kaksi toimistosihteeriä sekä toiminnan tiimi: hiippakuntadekaani ja neljä asiantuntijaa.

Tuomiokapitulin virasto toimii Kirkonkympin toimitalossa (Kirkkokatu 10, Espoo).

Kirkonkymppi on Espoon tuomiokirkkoseurakunnan, Esbo svenska församlingin ja Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin helmikuussa 2005 valmistunut virastotalo.

Virastotalon on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Lahdelma-Mahlamäki. Virastotalossa kaksi rakennusta on kulmittain toisiinsa nähden. Talon ulkoasussa on toistettu Espoon tuomiokirkon muotoja.

Hiippakunnan vaakuna

Espoon hiippakunnan vaakuna, keltainen risti keltaisen auringonkehän keskellä sinisellä pohjalla Vaakunan on suunnitellut heraldikko, taiteilija Tapio Vallioja.

Vaakunaselitys: sinisessä kentässä sädekoroinen rengas, keskellä kreikkalainen risti, molemmat kultaa.

Suunnittelussa pohjana on ollut valo ja kehä. Kehä III kulkee Espoon hiippakunnan läpi. Vaakunassa sekä piispan sauvassa on kehällä 24 tähtisakaraa, jotka kuvastavat hiippakunnan seurakuntia. Kaiken keskellä on risti.

Taiteilija Vallioja luonnehtii vaakunan kautta syntyvää mielikuvaa uudesta hiippakunnasta valon hiippakuntana.

 

Synodaalikokous 2022

Espoon hiippakunnan kolmas synodaalikokous järjestetään Lohjalla tiistaina 27.9. ja kokous jatkuu rovastikunnallisina TEAMS-verkkokokouksina keskiviikkona 28.9.2022.

Kokoukseen on kutsuttu kaikki Espoon hiippakunnan papit ja lehtorit.

Lisätietoja kokouksesta löydät täältä.

Tiedustelut: espoo.tuomiokapituli@evl.fi

Espoon hiippakunnan piispan sauva
Espoon piispan sauva

Piispa

Espoon hiippakunnan piispan sauva

Rovastikunnat ja seurakunnat

Hiippakunnat on jaettu rovastikuntiin tuomiokapitulin päätöksellä. Piispan ja tuomiokapitulin apuna rovastikunnan hallinnossa on lääninrovasti, Tuomiokapituli nimittää lääninrovastiksi yhden rovastikunnan seurakuntien kirkkoherroista neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Espoon hiippakunnassa on kolme rovastikuntaa.

Espoon tuomiorovastikunta

Lohjan rovastikunta

Tuusulan rovastikunta

Rovastikunta-arkistot

Rovastikunta on itsenäinen arkistonmuodostaja. Piispainkokous on vuonna 2011 hyväksynyt rovastikunta-arkiston arkistosäännön, arkistonmuodostussuunnitelman ja takautuvan seulontapäätöksen 1920–2011.

Espoon tuomiokapitulin arkistoon on siirretty pysyvästi säilytettäväksi seuraavat rovastikunta-arkistot:

Espoon tuomiorovastikunnan (vuoteen 2004 Espoon rovastikunta) arkisto vuosilta 1964–2009
Tuusulan rovastikunnan arkisto 1964-2009
Tapiolan rovastikunnan arkisto 2004–2011

Karttakuva Espoon hiippakunnasta

Historia

Espoon hiippakunta ja sen tuomiokapituli hallinnollisina rakenteina syntyivät vuonna 2004, kun Helsingin hiippakunta jaettiin kahtia. Kristinuskon historia alueella on ollut paljon pitempään, erityisesti vilkas Kuninkaantie on vaikuttanut alueen kirkkojen rakentamiseen ja elämään.

 

Espoon hiippakunnan piispat Hiippakunnan historia

Tiekyltti: Kuninkaantie

Yhdessä-palkinto

Yhdessä-palkinnon pyöreä logoYhdessä -palkinto on piispan vuosittain myöntämä tunnustuspalkinto, jolla palkitaan uuden yrittämistä yhdessä. Palkinnon saajaa valittaessa korostetaan työalarajat ylittävää, yhdessä seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden kanssa tehtävää seurakuntatyötä, joka on uutta kehittävää, luovaa ja innovatiivista. Palkintona on ystävyyshiippakunnasta hankittu pöytäristi.

Palkinnonsaajat:

2017 Vihdin seurakunta

2018 Syys-Matin markkinat, Espoon tuomiokirkkoseurakunta

2019 Tuusulan uusi seurakuntakeskus, Tuusulan seurakunta

2020 Chapple kauppakeskus Iso Omena, Olarin seurakunta

2021 Oppilaitosyhteistyö Seurakuntaopiston kanssa, Hyvinkään seurakunta

2022 Siuntion suomalainen seurakunta

2023 Karkkilan seurakunta

Karkkilan seurakunta on pieni seurakunta, jossa tehdään paljon töitä yhdessä ja toinen toista tukien. Työkaveria autetaan aina tarvittaessa oman työn niin salliessa. Seurakunnassa toimii paljon aktiivisia vapaaehtoisia ja seurakunta tekee hyvää yhteistyössä kaupungin nuorisotyön, koulujen ja päiväkotien kanssa. Seurakunta toimii myös yhdessä monien järjestöjen kanssa kuten SPR, Lions club Karkkila ja Karkkilan eläkeläiset.

Yhdessä -tunnustuspalkinnon vastaanottajat Jorma Kivilä, Marja Lähdekorpi ja Marisa Sulvaran Karkkilan seurakunnasta piispalan kuistilla piispa Kaisamari Hintikan kanssa.

Piispa Kaisamari Hintikka luovutti Edinburghissa valmistetun puisen palkintoristin Karkkilan seurakunnan edustajille Jorma Kivilälle, Marisa Sulvaranille ja Marja Lähdekorvelle Espoon piispalassa 24.8.2023.

Puusta kaiverrettu kelttityylinen risti, Yhdessä -tunnustuspalkinnon 2023, luovutettu Karkkilan seurakunnalle

Yhdessä -palkinto, puinen kelttiristi auringonvalossa, vieressä punainen pioni

Ystävyyshiippakunnat

Espoon hiippakunnalla on kaksi ystävyyshiippakuntaa:

Edinburgh Diocese (Scottish Episcopal Church)

Namibian läntinen hiippakunta (Lutheran Church in Namibia)