Usein kysyttyä

Miten siirryn hiippakunnasta toiseen?
Ohje hiippakuntasiirrosta
Miten haen virkavapaata?
Ohje virkavapaan hakemisesta tuomiokapitulilta
Miten haen sivutoimilupaa?
Ohje sivutoimiluvan hakemisesta tuomiokapitulilta
Miten ilmoitan irtisanoutumisesta?
Ohje irtisanoutumisen ilmoittamisesta tuomiokapitulille
Miten saan nimikirjaotteen?
Pyydä nimikirjaote tuomiokapitulista lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen: espoo.tuomiokapituli@evl.fi.

Nimikirjaotetta pyydettäessä tulee ilmoittaa otteen käyttötarkoitus.

Tuomiokapituli pitää nimikirjaa kaikista hiippakunnan papeista ja lehtoreista sekä tuomiokapitulin viraston työntekijöistä. Nimikirjan tarkoituksena on antaa työnantajalle luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa viranhaltijoista ja työntekijöistä. Nimikirja nauttii ns. julkista luotettavuutta eli siinä esitettyä tietoja ei tarvitse erikseen todentaa. Siksi nimikirjaan merkitään vain todisteellisesti esitettyjä tietoja.

Nimikirjaotetta tarvitaan aina haettaessa papin virkaa seurakunnassa, seurakuntayhtymässä, hiippakunnassa tai kirkon keskushallinnossa.

 
Miten ja milloin voin ilmoittautua pastoraalipubliikkiin?
Pastoraalipubliikki järjestetään kerran vuodessa tammikuussa tuomiokapitulin kevätkauden avausmessun yhteydessä. Pastoraalipubliikkiin voi osallistua, kun kaikki pastoraalitutkinnon tai ylemmän pastoraalitutkinnon osiot on suoritettu ja kirkkojärjestyksen 6:11 §:n mukainen kahden vuoden määräaika on täyttynyt. Tuomiokapituli pitää kirjaa tutkinnon osioiden suorituksista, mutta tutkinnon suorittajan on syytä säilyttää eri osioista saamansa todistukset tutkinnon valmistumiseen saakka.

Tammikuun publiikkipäivän lisäksi todistuksen suoritetusta pastoraalitutkinnosta voi saada erikseen pyydettäessä. Tällöin todistus toimitetaan asianomaiselle postitse tai sen voi noutaa tuomiokapitulista.

Pastoraalipubliikissa annetaan todistus suoritetusta tutkinnosta. Publiikin jälkeen on yhteiset juhlakahvit. Avausmessu ja pastoraalipubliikkitilaisuus kestää n. 2 h. Pastoraalipubliikki on julkinen tilaisuus, johon tutkinnon suorittajien läheiset voivat osallistua. Osallistujamäärä tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittaudu seuraavan vuoden tammikuussa järjestettävään pastoraalipubliikkiin kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä sähköpostitse: ilmo.espoo@evl.fi
Miten pukeudun pastoraalipubliikkiin?
Pastoraalipubliikkia varten pukeudutaan papin tummapukuun.

Miespuolisen papin tummapuku on yhtenäisen tumman puvun kanssa pidettävä musta pantakauluksellinen papinpaita, mustat sukat ja mustat kengät.

Naispuolisen papin tummapuku (design Kirsimari Kärkkäinen) on papin jakku, jossa on musta säde, risti kiinnitettynä jakussa sille varattuun paikkaan, polvipituinen hame tai housut, musta pantakauluksellinen papinpaita sekä asukokonaisuuteen sopivat mustat sukat ja kengät. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää mustan pantakauluksellisen papinpaidan kanssa muuta yhtenäistä tummaa pukua.

Piispainkokouksen ohje papin ja lehtorin virkapukeutumisesta 2023