Usein kysyttyä

Miten siirryn hiippakunnasta toiseen?
Ohje hiippakuntasiirrosta
Miten haen virkavapaata?
Ohje virkavapaan hakemisesta tuomiokapitulilta
Miten haen sivutoimilupaa?
Ohje sivutoimiluvan hakemisesta tuomiokapitulilta
Miten ilmoitan irtisanoutumisesta?
Ohje irtisanoutumisen ilmoittamisesta tuomiokapitulille
Miten saan nimikirjaotteen?
Pyydä nimikirjaote tuomiokapitulista lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen: espoo.tuomiokapituli@evl.fi.

Nimikirjaotetta pyydettäessä tulee ilmoittaa otteen käyttötarkoitus.

Tuomiokapituli pitää nimikirjaa kaikista hiippakunnan papeista ja lehtoreista sekä tuomiokapitulin viraston työntekijöistä. Nimikirjan tarkoituksena on antaa työnantajalle luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa viranhaltijoista ja työntekijöistä. Nimikirja nauttii ns. julkista luotettavuutta eli siinä esitettyä tietoja ei tarvitse erikseen todentaa. Siksi nimikirjaan merkitään vain todisteellisesti esitettyjä tietoja.

Nimikirjaotetta tarvitaan aina haettaessa papin virkaa seurakunnassa, seurakuntayhtymässä, hiippakunnassa tai kirkon keskushallinnossa.