Siuntio Pyhän Pietarin kirkkon portti ja ovi auki

Kirkkoon töihin

Tervetuloa!

Espoon hiippakunnan alueella on mahdollisuus työskennellä kirkon työssä monipuolisissa tehtävissä erilaisissa seurakunnissa ja toimintaympäristöissä. Hiippakunnan alueelle etsitään jatkuvasti osaavaa työvoimaa. Espoon hiippakunnan seurakunnissa työskentelee n. 1300 eri alojen työntekijää.

Tutustu työnantajaan: Työnantaja Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, rekrytointi ja avoimet työpaikat – KirkkoRekry

Espoon hiippakunnan julkaisemat viranhakuilmoitukset ja seurakuntapastorin virkoja koskevat ilmoitukset.

Keravan seurakunnan seurakuntapastori

Avoimet työpaikat kirkossa Tutustu kirkon ammatteihin

Puinen kulkueristi

Opiskelijat ja seurakuntaharjoittelu

Kirkko kulkee kirkon alan opiskelijoiden rinnalla jo opiskelujen aikana. Erityisesti seurakuntaharjoittelun aikana ja siihen liittyvissä tapaamisissa on mahdollista pohtia kirkon työtä ja työntekijäksi kasvamista yhdessä seurakuntien ja hiippakunnan työntekijöiden kanssa. Kirkon työntekijän ydinosaamisella tarkoitetaan sellaista tietojen ja taitojen soveltamista käytännön tilanteissa, josta tunnistaa ammattikunnan tai yhteisön edustajan.

Valokuvakortteja lattialla

Kutsuttuna kirkon työhön -valmennus

Espoon hiippakunnassa kaikki uudet työntekijät voivat osallistua Kutsuttuna kirkon työhön -valmennukseen. Valmennuksessa pohditaan mm. kutsumusta ja hengellisen työn erityispiirteitä.

Papiksi vihityt polvistuneena tuomiokirkon alttarikaiteen ääreen

Papiston rekrytointi

Seurakuntapastoreiden virat ja viransijaisuudet täyttää tuomiokapituli yhteistyössä seurakuntien kanssa.  Osa työpaikoista löytyy kirkon työpaikkatorilta ja osaan löytyy työntekijä tuomiokapituliin ilmoittautuneiden papin työtä etsivien tai pappisvihkimystä hakevien joukosta.

Mikäli etsit vokaatiota pappisvihkimykseen tai olet kiinnostunut avautuvista sijaisuuksista ja määräaikaisista viroista, ilmoittaudu työnetsijäksi täyttämällä avoin hakemus. Avoin hakemus on voimassa vuoden ajan sen täyttämisestä lukien.  Notaari välittää tiedot avoimen hakemuksen täyttäneistä työnetsijöistä hiippakunnan kirkkoherroille. Seuraa myös työpaikkatorilla olevia täsmäilmoituksia, joihin ilmoittaudutaan erikseen.

Vokaatio pappisvirkaan

Seurakuntapastorin virantäyttö

Kappalaisen virantäyttö

Kirkkoherran virantäyttö

Nimikirja

Hallintopapereita ja käsi

Rekrytointi seurakunnassa

Henkilöstö on seurakuntatyönantajan tärkein resurssi ja arvokkain työkalu seurakunnan perustehtävän ja toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi. Jokainen rekrytoitava työntekijä tulee palvelemaan kirkon ja seurakunnan tehtävän toteuttamista, välittömästi tai välillisesti.

Kirkon työhön rekrytointi on aina myös hengellisen elämän asia. Rekrytointiin on hyvä valmistautua rukouksessa kysellen Jumalan tahtoa. Millainen tietojen, taitojen ja osaamisen yhdistelmä parhaiten palvelisi Kristuksen kirkkoa tässä seurakunnassa ja työyhteisössä?

Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi

Perehdyttäminen

Kielisäännöt

Siuntio Pyhän Pietarin kirkkon portti ja ovi auki