Merilintu lentää tuulessa

Virka- ja työsuhdeasiat

Ohjeet

Ohje nimikirjanotteen tilaamisesta

Ohje hiippakuntasiirrosta

Ohje virkavapaan hakemisesta tuomiokapitulilta

Ohje sivutoimiluvan hakemisesta tuomiokapitulilta

Ohje irtisanoutumisen ilmoittamisesta tuomiokapitulille

Sivutoimilupaohje, Espoon hiippakunnan tuomiokapituli

Kirkon virkasuhdetta sääntelee kirkkolaki ja kirkkojärjestys. Työsopimussuhdetta sääntelee työsopimuslaki.
Molempia koskee Kirkon yleinen virka- ja työsopimus, KirVESTES.