Merilintu lentää tuulessa

Virka- ja työsuhdeasiat

Ohje nimikirjanotteen tilaamisesta

Ohje hiippakuntasiirrosta

Ohje virkavapaan hakemisesta tuomiokapitulilta

Ohje sivutoimiluvan hakemisesta tuomiokapitulilta

Ohje irtisanoutumisen ilmoittamisesta tuomiokapitulille

 

***

Kirkon virkasuhdetta sääntelee kirkkolaki ja kirkkojärjestys. Työsopimussuhdetta sääntelee työsopimuslaki. Molempia koskee Kirkon yleinen virka- ja työsopimus, KirVESTES.

Tässä aiheeseen liittyvää