Todistus pastoraalitutkinnosta
Etusivu / Tukea työhön / Ylempi pastoraalitutkinto

Ylempi pastoraalitutkinto

Ylempi pastoraalitutkinto on tarkoitettu papeille, joita kiinnostaa teologisen ammattitaidon syventäminen ja vaativat johtamistehtävät Suomen ev.lut. kirkossa. Tutkinnon tavoitteena on perehdyttää syvällisesti teologiaan ja sen soveltamiseen kirkon toiminnassa, johtamiseen kirkossa sekä kirkon hallintoon ja järjestysmuotoon.

Ylemmän pastoraalitutkinnon laajuus on 80 opintopistettä. Opintopistemäärä muodostuu:

  • kirkon henkilöstökoulutukseen sisältyvistä johtamiskoulutuksen opinnoista (20 op)
  • kirkon henkilöstökoulutukseen sisältyvistä syventävistä teologisista opinnoista (40 op)
  • opintoihin liittyvän kehittämishankkeen raportin tai teologisen tutkielman laadinnasta (20 op).

Ylemmän pastoraalitutkinnon opinto-oikeuden saaminen edellyttää, että hakija on suorittanut pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon tai hänellä on muutoin hankittu kelpoisuus hakea kirkkoherran virkaa.

Oikeutta suorittaa ylempi pastoraalitutkinto haetaan tuomiokapitulilta vapaamuotoisella anomuksella. Hakemukseen tulee liittää henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opintosuunnitelma laaditaan sitä varten tarkoitetuille lomakkeille.

Opinto-oikeutta myöntäessään tuomiokapituli hyväksyy tutkinnon suorittajan opintosuunnitelman sekä päättää, missä määrin hakijan aiempia opintoja voidaan lukea hyväksi ylempään pastoraalitutkintoon. Tuomiokapituli voi harkintansa mukaan olla myöntämättä opinto-oikeutta, mikäli hakijan aikaisempi työura tai opintomenestys ei anna riittäviä edellytyksiä tai valmiuksia ylemmän pastoraalitutkinnon suorittamiselle.

Ylemmän pastoraalitutkinnon opinto-oikeuden hakemisesta ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta tulee neuvotella hiippakuntadekaanin kanssa. Hiippakuntadekaani päättää hyväksyttyyn opintosuunnitelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

Ylemmän pastoraalitutkinnon hyväksyy ja todistuksen sen suorittamisesta antaa tuomiokapituli.

Hiippakunnat järjestävät vuorovuosina 5 op:n suuruisia teologisia koulutuksia, jotka on suunnattu erityisesti ylempää pastoraalitutkintoa suorittaville papeille. Koulutukset voidaan sisällyttää ylempään pastoraalitutkintoon kuuluviksi teologisiksi opinnoiksi. Espoon hiippakunta on järjestänyt koulutuksia yhteistyössä Helsingin ja Porvoon hiippakuntien kanssa kolmen vuoden välein, viimeksi vuonna 2018.

Lisätietoja kaikista ylempään pastoraalitutkintoon liittyvistä kysymyksistä antaa hiippakuntadekaani Kai Peltonen.

 

Ylemmän pastoraalitutkinnon henkilökohtainen opintosuunnitelma (perustiedot)

Ylemmän pastoraalitutkinnon henkilökohtainen opintosuunnitelma (suoritettavat ja hyväksi luettavat opinnot)