Merilintu lentää tuulessa
Etusivu / Tukea työhön / Virka- ja työsuhdeasiat

Virka- ja työsuhdeasiat

Tarpeellista on hahmottaa erot virka- ja työsuhteen välillä.

Kirkon virkasuhdetta sääntelee kirkkolaki ja kirkkojärjestys. Työsopimussuhdetta sääntelee työsopimuslaki. Molempia koskee Kirkon yleinen virka- ja työsopimus, KirVESTES.

Tässä aiheeseen liittyvää