Etusivu / Tukea työhön / Varhainen tuki

Varhainen tuki

Työssä jaksaminen kytkeytyy ihmisen elämän kokonaisuuteen. Ihminen voi hyvin myös töissä ja kokee työniloa, jos hänen työelämänsä ja yksityiselämänsä ovat voimavarojen mukaiset ja tasapainossa.

Varhaisen tuen toimintamallin avulla pyritään poistamaan työkykyä uhkaavia tekijöitä ja estämään niitä kasvamasta suuriin mittoihin. Kun hälyttäviä merkkejä työntekijän työkyvyssä ilmenee, esimies ja työntekijä keskustelevat niistä ja pyrkivät yhdessä löytämään parannuskeinoja tilanteeseen.

Ennakoiva ja varhainen reagoiminen sekä puheeksi ottaminen takaavat työntekijöille riittävän ja oikea-aikaisen tuen työssä selviytymisessä ja työkykyongelmissa. Kyse on oikeastaan ihan tavallisesta, mutta hyvästä esimiestyöstä:

  • Ollaan tuntosarvet herkkinä työntekijöihin sekä heidän työssä suoriutumiseensa, työyhteisössä olemiseensa ja hyvinvointiinsa nähden
  • Luodaan ja ylläpidetään avointa ja arvostavaa ilmapiiriä
  • Otetaan asioita puheeksi ja keskustellaan niistä
  • Kuunnellaan ja pyritään ymmärtämään
  • Koetetaan löytää rakentavia ratkaisuja

 

Tässä aiheeseen liittyvää: Varhainen tuki sekä Sairauspoissaolot