Etusivu / Tukea työhön / Työnohjaus

Työnohjaus

Työnohjaus tarkoittaa oman työn arviointia koulutetun työnohjaajan kanssa. Tavoitteena on vahvistaa työssä tarvittavia taitoja sekä edistää persoonallista kypsymistä ja työssä jaksamista. Työnohjaus ei ole terapiaa.

Työnohjaus tapahtuu joko henkilökohtaisesti tai pienessä ryhmässä. Ohjattava ja ohjaaja tapaavat yksilötyönohjauksessa normaalisti 40 kertaa, ryhmätyönohjauksessa 30 kertaa. Ohjauksen kesto on noin kaksi vuotta. Työnohjaajan puoleen voi kääntyä myös etsittäessä lyhytkestoisempaa ohjausta esimerkiksi siirtymätilanteissa kuten työalan vaihtuessa tai työelämään palatessa.

Työnohjaus tapahtuu normaalisti työaikana. Mahdollisia kustannuksia seurakunnalle tulee ainoastaan työntekijän matkakuluista.  Työnohjauksen aloittamisesta on syytä neuvotella esihenkilön kanssa.

Espoon hiippakunnilla on joukko koulutettuja työnohjaajia, jotka palvelevat seurakuntia.

Ota yhteyttä: Timo-Matti Haapiainen

Miksi työnohjaukseen?

Mitä on työnohjaus?

Espoon hiippakunnassa noudatetaan seuraavia työnohjauksen periaatteita:

  • seurakuntavirassa olevan, kirkon työnohjaajakoulutuksen käyneen tai kirkon työnohjaajaksi muutoin hyväksytyn työntekijän tulisi voida antaa työnohjausta osana omaa työtään kuitenkin siten, että samanaikaisesti voi olla menossa korkeintaan kolme yksilö- tai ryhmätyönohjausta
  • Erityisviroissa kuten perheneuvojilla ja sairaalapapeilla työhön voi sisältyä merkittävästi enemmän työnohjausta riippuen siitä, mitä kussakin tapauksessa on työnantajan kanssa sovittu.
  • työnohjauksesta ei voi periä maksua, koska se tehdään osana omaa työtä
  • työnohjaaja, joka on saanut Kirkon maksaman työnohjaajakoulutuksen ja on edelleen kirkon virassa, ei voi ottaa maksua seurakunnan työntekijälle antamastaan työnohjauksesta tai koulutusohjauksesta.
  • työnohjaaja, joka on saanut Kirkon maksaman työnohjaajakoulutuksen ja on edelleen kirkon virassa, voi antaa kirkon/seurakuntien ulkopuoliselle henkilöstölle maksullista työnohjausta, mikäli tämä tapahtuu omalla ajalla ja työnohjaajalla on sivutoimilupa
  • työnohjaaja, joka on kirkon virassa, mutta joka on hankkinut työnohjaajan pätevyyden omalla tai jonkun muun kuin kirkollisen työnantajan kustannuksella, voi antaa kirkon työntekijöille maksullista työnohjausta vain, mikäli tämä tapahtuu omalla ajalla ja työnohjaajalla on sivutoimilupa

Työnohjaussopimus

Väliarviointilomake

Todistus yksilötyönohjauksen suorittamisesta

Todistus ryhmätyönohjauksen suorittamisesta

Työnohjauksen pelisäännöt Espoon hiippakunnassa