Merilintu lentää tuulessa
Etusivu / Tukea työhön / Työnohjaus

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan kanssa. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella omaan työhön ja työyhteisöön liittyviä kokemuksia ja tunteita ja jäsentää niitä yhdessä työnohjaajan kanssa. Tavoitteena on vahvistaa työssä tarvittavia taitoja sekä edistää ammatti-identiteetin kehittymistä ja työssä jaksamista.

Työnohjaus tapahtuu joko henkilökohtaisesti tai pienessä ryhmässä. Työnohjauksen kesto arvioidaan ohjaajan ja ohjattavan yksilön tai ryhmän kesken työnohjauksen alussa. Kesto vaihtelee muutamasta kerrasta neljäänkymmeneen kertaan ja noin puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Lyhytkestoinen työnohjaus voi tarjota tukea esimerkiksi siirtymätilanteissa kuten työalan vaihtuessa tai paluussa työelämään tauon jälkeen.

Ryhmät voidaan koota tarpeen mukaan yhdestä tai useammasta työyhteisöstä. Ryhmä voi koostua samanlaista työtä tekevistä tai moniammatillisesti. Lähivuosina eläkkeelle siirtyville pyritään tarjoamaan vuosittain työnohjausryhmä.

Työnohjaus tapahtuu normaalisti työaikana. Mahdollisia kustannuksia seurakunnalle tulee ainoastaan työntekijän matkakuluista.  Työnohjauksen aloittamisesta tulee neuvotella esihenkilön kanssa.

Työnohjaus voi tapahtua kasvotusten tai Teamsin välityksellä.

Toisinaan esimerkiksi konsultointi, työpsykologi tai terapia vastaavat työnohjausta paremmin olemassa oleviin tarpeisiin.

Espoon hiippakunnilla on joukko koulutettuja työnohjaajia, jotka palvelevat seurakuntia.

Ota yhteyttä: Timo-Matti Haapiainen

Miksi työnohjaukseen?

Mitä on työnohjaus?

Espoon hiippakunnan työnohjaajat noudattavat seuraavia työnohjauksen periaatteita:

  • Seurakuntavirassa olevan, kirkon työnohjaajakoulutuksen käyneen tai kirkon työnohjaajaksi muutoin hyväksytyn työntekijän tulisi voida antaa työnohjausta osana omaa työtään kuitenkin siten, että samanaikaisesti voi olla menossa korkeintaan kolme yksilö- tai ryhmätyönohjausta.
  • Erityisviroissa kuten perheneuvojilla ja sairaalapapeilla työhön voi sisältyä merkittävästi enemmän työnohjausta riippuen siitä, mitä kussakin tapauksessa on työnantajan kanssa sovittu.
  • Työnohjauksesta ei voi periä maksua, koska se tehdään osana omaa työtä.
  • Työnohjaaja, joka on saanut kirkon maksaman työnohjaajakoulutuksen ja on edelleen kirkon virassa, ei voi ottaa maksua seurakunnan työntekijälle antamastaan työnohjauksesta tai koulutusohjauksesta.
  • Työnohjaaja, joka on saanut kirkon maksaman työnohjaajakoulutuksen ja on edelleen kirkon virassa, voi antaa kirkon/seurakuntien ulkopuoliselle henkilöstölle maksullista työnohjausta, mikäli tämä tapahtuu omalla ajalla ja työnohjaajalla on sivutoimilupa.
  • Työnohjaaja, joka on kirkon virassa, mutta joka on hankkinut työnohjaajan pätevyyden omalla tai jonkun muun kuin kirkollisen työnantajan kustannuksella, voi antaa kirkon työntekijöille maksullista työnohjausta vain, mikäli tämä tapahtuu omalla ajalla ja työnohjaajalla on sivutoimilupa.

Työnohjaussopimus

Väliarviointilomake

Todistus yksilötyönohjauksen suorittamisesta

Todistus ryhmätyönohjauksen suorittamisesta

Työnohjauksen pelisäännöt Espoon hiippakunnassa

Espoon hiippakunnan työnohjaajat