Espoon tuomiokirkon alttarikaide, pappisvihkimyksessä käytettävät messukasukat
Etusivu / Kirkkoon töihin / Vokaatio pappisvirkaan

Vokaatio pappisvirkaan

Papiksi vihittävän tulee saada kutsu pappisvirkaan. Kutsun voi antaa seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli, kirkkohallitus, lähetysjärjestö tai muu kristillinen järjestö. Muun kuin seurakunnan palvelukseen vihittäessä tehtävien tulee olla riittävässä määrin papillisia. Hiippakunnassa voi saada pappisvihkimyksen vähintään puolen vuoden päätoimiseen viranhoitoon tai vuoden puolipäiväiseen viranhoitoon.

Pappisvihkimyksen edellytykset ja hakeutuminen pappisvirkaan

Pappisvihkimysanomus

 • piispalle ja tuomiokapitulille osoitettu pappisvihkimysanomus (1-2 sivua), jossa tulee käsitellä seuraavia aiheita:
  • vokaatio (paikka ja ajankohta)
  • lyhyt esittäytyminen
  • Jumalakuva
  • oma pappiskutsumus ja sen kehittyminen
  • näkemys kirkosta ja sen työstä
 • anomusta käytetään tuomiokapitulissa käytävien haastattelujen pohjana

 Anomuksen liitteet:

 • Pappisvihkimyslomake
 • Teologian maisterin tutkintotodistus, josta käy ilmi, että hakija täyttää piispainkokouksen hyväksymät pappisviran tai lehtorinviran kelpoisuusvaatimukset (mikäli tutkintotodistusta ei vielä ole, se tulee toimittaa notaarille ordinaatiopubliikkiin mennessä)
 • opintosuoritusote, josta ilmenevät suoritetut opintojaksot
 • todistus teologiharjoittelun työpsykologisesta soveltuvuustutkimuksesta ja hiippakunnallisesta Kitos-seminaarista (mikäli tutkintoon ei ole sisältynyt soveltuvuustutkimusta, ota pikaisesti yhteyttä hiippakuntadekaaniin soveltuvuustutkimuksen suorittamiseksi)
 • Portfolio (Portfolio-ohje)
 • todistus kielitaidosta, mikäli kielitaito ei näy tutkintotodistuksessa.
 • lääkärintodistus, josta käy ilmi, että hakija on terveydeltään pappisvirkaan tai lehtorinvirkaan kykenevä
 • rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikostaustaote, mikäli papin virassa on pysyväisluontoisesti ja olennaisesti työtä lasten ja nuorten parissa. Otteen voi tilata oikeusrekisterikeskuksesta. Rikostaustaote annetaan vain henkilölle itselleen ja se on tarkoitettu ainoastaan esitettäväksi työnantajan nähtäväksi. Henkilö ei voi valtuuttaa työnantajaa tilaamaan otetta. Rikostaustaotetta tilattaessa tulee mainita viranhoitomääräys, johon on saanut vokaation ja johon otetta tarvitaan.

Lääkärintodistuksen katsotaan olevan voimassa 12 kuukautta. Rikostaustaote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi, kun se esitetään tuomiokapitulille. Rikostaustaote esitetään alkuperäisenä.

Papiksi vihittävältä edellytetään tuomiokapitulin määrääminä näytteinä osallistuminen Kitos-seminaariin ja portfolion toimittaminen tuomiokapitulille. Lehtorin oikeuksia anova antaa tuomiokapitulille vastaavat näytteet (Kitos-seminaari ja portfolio).