Etusivu / Kirkkoon töihin / Vokaatio pappisvirkaan / Hakeutuminen pappisvirkaan

Hakeutuminen pappisvirkaan

Espoon hiippakunnasta vokaatiota etsivän tulee ilmoittautua hiippakuntaan täyttämällä avoin hakemus KirkkoHR:ssä. Hakemuspohja on Espoon, Helsingin ja Tampereen hiippakuntien sekä Turun arkkihiippakunnan yhteinen. Tiedot välittyvät niihin edellä mainituista hiippakunnista, joihin hakemuksessa ilmaisee kiinnostuksensa.

Avoin hakemus kannattaa täyttää noin puoli vuotta ennen arvioitua valmistumisajankohtaa. Hakemus on voimassa vuoden ajan sen täyttämisestä lukien. Hiippakuntaan ilmoittautuneen tulee itse pitää tietonsa ajantasalla täydentämällä hakemustaan. Hakemusta täydennetään siirtymällä hakemuksen jättöön uudelleen. Hakemuksen voi poistaa olemalla yhteydessä notaariin.

Notaari toimittaa pappisvihkimysten lähestyessä avoimet hakemukset hiippakunnan kaikille kirkkoherroille. Kirkkoherrat saavat lisäksi työntekijöitä etsiessään pyynnöstä notaarilta luettelon tuomiokapituliin ilmoittautuneista työnhakijoista. Vokaatiota antaessaan kirkkoherrat valitsevat haastateltavat avoimen hakemuksen täyttäneiden joukosta.

Vapaista työpaikoista ilmoitetaan yleensä myös tuomiokapitulin kotisivuilla. Pappisvihkimystä etsivän kannattaakin tarkkailla tuomiokapitulin kotisivuilla ilmoitettuja avoimia seurakuntapastorinpaikkoja, joihin ilmoittaudutaan vapaamuotoisella kirjeellä. Kysymyksessä ei ole virallinen työnhaku, sillä tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen seurakuntapastorin virkaan pyydettyään ensin seurakunnalta lausunnon. Kirkon työpaikkailmoitukset löytyvät keskitetysti verkosta osoitteesta: www.evl.fi/rekrytointi.

Kun pappisvihkimystä etsivä on saanut kutsun kirkkojärjestyksen edellyttämään papin virkaan, tulee hänen kirjoittaa piispalle ja tuomiokapitulille osoitettu vapaamuotoinen pappisvihkimysanomus. Espoon ja Helsingin hiippakunnilla on yhteisesti sovittu ohjeistus siitä, kummasta hiippakunnasta pappisvihkimystä anotaan silloin, kun vokaatio ei ole seurakunnan palvelukseen. Pääsääntö on, että anomus osoitetaan sen hiippakunnan tuomiokapitulille, jossa tehtävän virka- tai pääasiallinen toimipaikka tulisi olemaan. Virkapaikkaperiaatteesta poiketen kirkkohallituksen ja Helsingin yliopiston palvelukseen  pappisvihkimystä anova hakee sitä kotiseurakuntansa perusteella. Yksittäistapauksista hiippakunnat neuvottelevat keskenään. Lisätietoja antavat notaarit.

Papiksi vihittävältä edellytetään tuomiokapitulin määrääminä näytteinä osallistuminen Kitos-seminaariin ja portfolion toimittaminen tuomiokapitulille (ohjeet portfolion laatimiseen löytyvät sivun oikeanpuoleiselta palstalta). Lehtorin oikeuksia anova antaa tuomiokapitulille vastaavat näytteet (Kitos-seminaari ja portfolio).

Vokaation antava seurakunta ilmoittaa vokaation antamisen yhteydessä papiksi vihittävän perehdyttäjän. Mikäli vokaatio ei ole seurakunnan papinvirkaan, tulee pappisvihkimystä anovan sopia perehdyttäjästä notaarin kanssa. Papiksi vihittävä työskentelee ordinaatiovalmennuksessa perehdyttäjän kanssa keskeisten papin virkaan kuuluvien tehtävien äärellä. Ohjeet työskentelyyn annetaan ordinaatiovalmennuksen alkaessa.

Ordinaatiovalmennuksen aikataulu.