Espoon tuomiokirkon alttarikaide, pappisvihkimyksessä käytettävät messukasukat
Etusivu / Kirkkoon töihin / Vokaatio pappisvirkaan / Hakeutuminen pappisvirkaan

Hakeutuminen pappisvirkaan

Espoon hiippakunnasta vokaatiota etsivän tulee ilmoittautua hiippakuntaan täyttämällä avoin hakemus KirkkoHR:ssä. Hakemuspohja on Espoon, Helsingin ja Tampereen hiippakuntien sekä Turun arkkihiippakunnan yhteinen. Tiedot välittyvät niihin edellä mainituista hiippakunnista, joihin hakemuksessa ilmaisee kiinnostuksensa.

Avoin hakemus kannattaa täyttää noin puoli vuotta ennen arvioitua valmistumisajankohtaa. Hakemus on voimassa vuoden ajan sen täyttämisestä lukien. Hiippakuntaan ilmoittautuneen tulee itse pitää tietonsa ajantasalla täydentämällä hakemustaan. Hakemusta täydennetään siirtymällä hakemuksen jättöön uudelleen. Hakemuksen voi poistaa olemalla yhteydessä notaariin.

Notaari toimittaa pappisvihkimysten lähestyessä avoimet hakemukset hiippakunnan kaikille kirkkoherroille. Kirkkoherrat saavat lisäksi työntekijöitä etsiessään pyynnöstä notaarilta luettelon tuomiokapituliin ilmoittautuneista työnhakijoista. Vokaatiota antaessaan kirkkoherrat valitsevat haastateltavat avoimen hakemuksen täyttäneiden joukosta.

Vapaista työpaikoista voidaan ilmoittaa myös täsmäilmoituksella kirkon työpaikkatorilla. Näihin paikkoihin tulee ilmoittautua erikseen ilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti KirkkoHR-järjestelmän kautta. Kysymyksessä ei ole virallinen työnhaku, sillä tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen seurakuntapastorin virkaan pyydettyään ensin seurakunnalta lausunnon.

Espoon ja Helsingin hiippakunnilla on yhteisesti sovittu ohjeistus siitä, kummasta hiippakunnasta pappisvihkimystä anotaan silloin, kun vokaatio ei ole seurakunnan palvelukseen. Pääsääntö on, että anomus osoitetaan sen hiippakunnan tuomiokapitulille, jossa tehtävän virka- tai pääasiallinen toimipaikka tulisi olemaan. Virkapaikkaperiaatteesta poiketen kirkkohallituksen ja Helsingin yliopiston palvelukseen pappisvihkimystä anova hakee sitä kotiseurakuntansa perusteella. Yksittäistapauksista hiippakunnat neuvottelevat keskenään. Lisätietoja antavat notaarit.

Vokaation antava seurakunta ilmoittaa vokaation antamisen yhteydessä papiksi vihittävän perehdyttäjän. Mikäli vokaatio ei ole seurakunnan papinvirkaan, tulee pappisvihkimystä anovan sopia perehdyttäjästä notaarin kanssa. Papiksi vihittävä työskentelee Kutsuttuna kirkon työhön -valmennuksessa perehdyttäjän kanssa keskeisten papin virkaan kuuluvien tehtävien äärellä. Ohjeet työskentelyyn annetaan valmennuksen alkaessa.

Kutsuttuna kirkon työhön -valmennuksen aikataulu.