Espoon tuomiokirkon alttarikaide, pappisvihkimyksessä käytettävät messukasukat
Etusivu / Kirkkoon töihin / Vokaatio pappisvirkaan / Hakeutuminen pappisvirkaan

Hakeutuminen pappisvirkaan

Espoon hiippakunnasta vokaatiota etsivän tulee ilmoittautua hiippakuntaan täyttämällä avoin hakemus KirkkoRekry:ssä. Hakemuspohja on Espoon, Helsingin ja Tampereen hiippakuntien sekä Turun arkkihiippakunnan yhteinen. Tiedot välittyvät niihin edellä mainituista hiippakunnista, joihin hakemuksessa ilmaisee kiinnostuksensa.

Avoin hakemus kannattaa täyttää noin puoli vuotta ennen arvioitua valmistumisajankohtaa. Hakemus on voimassa vuoden ajan sen täyttämisestä lukien. Hiippakuntaan ilmoittautuneen tulee itse pitää tietonsa ajantasalla täydentämällä hakemustaan. Hakemusta täydennetään siirtymällä hakemuksen jättöön uudelleen. Hakemuksen voi poistaa olemalla yhteydessä notaariin.

Notaari toimittaa pappisvihkimysten lähestyessä avoimet hakemukset hiippakunnan kaikille kirkkoherroille. Kirkkoherrat saavat lisäksi työntekijöitä etsiessään pyynnöstä notaarilta luettelon tuomiokapituliin ilmoittautuneista työnhakijoista. Vokaatiota antaessaan kirkkoherrat valitsevat haastateltavat avoimen hakemuksen täyttäneiden joukosta.

Vapaista työpaikoista voidaan ilmoittaa myös täsmäilmoituksella kirkon työpaikkatorilla. Näihin paikkoihin tulee ilmoittautua erikseen ilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti KirkkoHR-järjestelmän kautta. Kysymyksessä ei ole virallinen työnhaku, sillä tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen seurakuntapastorin virkaan pyydettyään ensin seurakunnalta lausunnon.

Kutsuttuna kirkon työhön -valmennuksen aikataulu.

Lue lisää teologian opiskelijan matkasta papiksi.

Tutustu papin ammattiin: Papin uratarina.