Todistus pastoraalitutkinnosta
Etusivu / Tukea työhön / Seurakuntatyön johtamisen tutkinto vuoteen 2020

Seurakuntatyön johtamisen tutkinto vuoteen 2020

Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon (6 op) hyväksytty suorittaminen antaa kelpoisuuden hakea kirkkoherran virkaa Suomen ev.lut. kirkossa. Tutkinnon voivat suorittaa papit, jotka ovat suorittaneet pastoraalitutkinnon.

Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon tavoitteena on tukea opiskelijaa kirkkoherran tehtäviin kuuluvien tietojen, taitojen ja asenteiden opiskelussa. Tutkinto antaa papeille lisäpätevyyttä toimia myös muissa kirkon johtamis- ja esimiestehtävissä.

Seurakuntatyön johtamisen tutkintoon sisältyy psykologinen soveltuvuustutkinta, joka järjestetään ennen koulutuksen alkamista. Soveltuvuustutkinnan tarkoituksena on selvittää tutkinnon suorittajan edellytyksiä ja resursseja toimia seurakuntatyöyhteisön johtajana sekä saattaa hänet pohtimaan johtajuuteen liittyviä henkilökohtaisia ominaisuuksiaan.

Tutkinnosta annetaan arvosana, jota määriteltäessä otetaan huomioon sekä opintokokonaisuus että soveltuvuustutkinta. Tutkinnon voi suorittaa kiitettävästi, hyvin, tyydyttävästi tai välttävästi.

Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamislupaa anotaan tuomiokapitulilta. Tuomiokapituli päättää hakemusten perusteella koulutukseen kutsuttavista hiippakunnan papeista. Espoon hiippakunta järjestää Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon vuosittain yhteistyössä Helsingin hiippakunnan kanssa.

Seurakuntatyön johtamisen tutkinto uudistuu osana kirkon johtamiskoulutuksen kokonaisuuden kehittämistä vuodesta 2021 alkaen. Myös tutkinnon suorittamisen edellytyksissä tapahtuu muutoksia. Lue tarkemmin uudistuvasta tutkinnosta täältä.

Lisätiedot: hiippakuntadekaani Kai Peltonen.