Todistus pastoraalitutkinnosta
Etusivu / Tukea työhön / Seurakuntatyön johtamisen tutkinto

Seurakuntatyön johtamisen tutkinto

Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon (6 op) hyväksytty suorittaminen antaa kelpoisuuden hakea kirkkoherran virkaa. Tutkinnon voivat suorittaa papit, jotka ovat suorittaneet pastoraalitutkinnon.

Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon tavoitteena on tukea opiskelijaa kirkkoherran tehtäviin kuuluvien tietojen, taitojen ja asenteiden opiskelussa. Tutkinto antaa papeille lisäpätevyyttä toimia myös muissa kirkon johtamis- ja esimiestehtävissä.

Seurakuntatyön johtamisen tutkintoon sisältyy psykologinen soveltuvuustutkinta, joka järjestetään ennen koulutuksen alkamista. Soveltuvuustutkinnan tarkoituksena on selvittää tutkinnon suorittajan edellytyksiä ja resursseja toimia seurakuntatyöyhteisön johtajana sekä saattaa hänet pohtimaan johtajuuteen liittyviä henkilökohtaisia ominaisuuksiaan.

Tutkinnosta annetaan arvosana, jota määriteltäessä otetaan huomioon sekä opintokokonaisuus että soveltuvuustutkinta. Tutkinnon voi suorittaa kiitettävästi, hyvin, tyydyttävästi tai välttävästi.

Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamislupaa anotaan tuomiokapitulilta. Tuomiokapituli päättää hakemusten perusteella koulutukseen kutsuttavista hiippakunnan papeista. Espoon hiippakunta järjestää Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon vuosittain yhteistyössä Helsingin hiippakunnan kanssa.

Seurakuntatyön johtamisen tutkintoa ollaan parhaillaan uudistamassa osana kirkon johtamiskoulutuksen kokonaisuuden kehittämistä.

Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon opetussuunnitelma

Lisätiedot: hiippakuntadekaani Kai Peltonen.