Todistus pastoraalitutkinnosta
Etusivu / Tukea työhön / Seurakuntatyön johtamisen tutkinto

Seurakuntatyön johtamisen tutkinto

Piispainkokous on antanut päätöksen kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta 23.5.2023 (KS nro 172).

Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon tavoitteena on antaa papille kirkkoherran viran hoitamisen kannalta välttämättömät tiedot, taidot ja osaaminen. Tutkinnon laajuus on viisi opintopistettä (5 op). Luvan seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamiseen myöntää ja tutkinnon järjestää tuomiokapituli.

Lupa seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamiseen voidaan antaa papille, joka on

1)      suorittanut pastoraalitutkinnon;

2)      suorittanut Johtamisen perusteet -koulutuksen tai hankkinut muilla tavoin vastaavat tiedot, taidot ja osaamisen; sekä

3)      osallistunut johtamispotentiaalikartoitukseen ja tuomiokapitulin järjestämään ammatilliseen uraohjauskeskusteluun.

Tuomiokapituli antaa seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamisesta todistuksen, josta ilmenevät tutkinnon laajuus, tavoitteet ja arvosana. Tuomiokapituli voi myös hylätä suorituksen. Tutkinnon suorittaminen ja sen arvosana merkitään nimikirjaan.

Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon hyväksytty suorittaminen antaa kelpoisuuden kirkkoherran virkaan Suomen ev.lut. kirkossa.

Lisätiedot: hiippakuntadekaani Mika Nurmi