Todistus pastoraalitutkinnosta
Etusivu / Tukea työhön / Johtamisen perusteet -koulutus

Johtamisen perusteet -koulutus

Johtamisen perusteet on viiden opintopisteen (5 op) laajuinen moniammatillinen koulutus, joka on tarkoitettu kaikille seurakunnan esimies- ja työalavastuutehtävissä toimiville ja niistä kiinnostuneille seurakuntien työntekijöille. Koulutuksen osaamistavoitteena on mm., että osallistuja tuntee hyvän johtamisen perusteita sekä osaa hahmottaa seurakunnallisessa johtamistyössä olennaisia tekijöitä.

Johtamisen perusteet -koulutus suoritetaan ennen hakeutumista muuhun kirkolliseen johtamiskoulutukseen. Sen suorittaminen edellytetään papeilta, jotka aikovat suorittaa seurakuntatyön johtamisen tutkinnon vuonna 2021 tai sen jälkeen. Papit voivat osallistua Johtamisen perusteet -koulutukseen, vaikka pastoraalitutkinto olisi vielä kesken. Papeilla tulee kuitenkin olla ennen koulutuksen alkamista suoritettuna pastoraalitutkinnosta osio PT 10 (Työyhteisö ja hallinto).

Seurakuntatyön johtamisen tutkintoa suorittamaan hakeutuva pappi voidaan vapauttaa moniammatillisen johtamisen peruskoulutuksen suorittamisesta, jos tuomiokapituli katsoo, että hänellä on vastaavat tiedot ja taidot esimerkiksi aiemman työuran, seurakunnallisen työkokemuksen tai opintojen perusteella.

Johtamisen perusteet -koulutus Espoon ja Helsingin hiippakunnissa ks. kirkon henkilöstökoulutuskalenteri.

Lisätiedot: hiippakuntadekaani Kai Peltonen