Todistus pastoraalitutkinnosta
Etusivu / Tukea työhön / Koulutusavustus

Koulutusavustus

Suomen ev.lut. kirkko tukee kaikkien henkilöstöryhmiensä tasavertaista pääsyä henkilöstökoulutukseen. Tätä varten on koulutusavustusjärjestelmä, jonka puitteissa seurakunta tai yksittäinen työntekijä voi saada koulutukseen avustusta hiippakunnaltaan.

Koulutusavustuksella tuetaan kaikkia kirkon henkilöstöryhmiä.

Koulutusavustuksen voi saada

  • vähävarainen seurakunta henkilöstön koulutussuunnitelmansa toteuttamiseen
  • kirkon palveluksessa oleva henkilö, jonka palvelussuhde on määräaikainen tai joka on virka- tai työvapaalla
  • henkilö, joka on työttömänä kirkon palvelussuhteen päätyttyä
  • erityisin perustein henkilö, joka on muun kuin seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa (esim. kristillisten järjestöjen työntekijät, koulujen uskonnonopettajat) ja jonka kouluttamista voidaan pitää kirkon edun mukaisena.

Mihin koulutusavustusta myönnetään?

Koulutusavustusta myönnetään kurssimaksuihin sekä koulutukseen osallistumisesta välittömästi aiheutuviin matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksiin.

Koulutusavustuksella voidaan tukea osallistumista

  • kirkon henkilöstökoulutuskalenterissa ilmoitettuun koulutukseen
  • muuhun hiippakunnan, seurakuntien, seurakuntayhtymien tai rovastikunnan järjestämään koulutukseen
  • erityisestä syystä muuhun kuin kirkon henkilöstökoulutukseen.

Koulutusavustusta ei myönnetä työnohjauksesta eikä soveltuvuusarviointeihin osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Miten koulutusavustusta anotaan?

Koulutusavustusta haetaan tuomiokapitulilta koulutuksen järjestämistä edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä. Erityisestä syystä hakemus voidaan jättää myös määräajan päätyttyä, mutta tällöinkin hakemus tulee jättää ennen sen koulutuksen alkamista, johon osallistumista avustuksella on tarkoitus tukea. Koulutusavustusta ei myönnetä takautuvasti.

Koulutusavustusta haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella.
Pääset muokkaamaan lomaketta tallentamalla sen ensi omalle tietokoneellesi.

Koulutusavustuksen maksaminen

Tuomiokapituli maksaa myönnetyn koulutusavustuksen sen jälkeen, kun avustuksen saaja on maksanut koulutukseen osallistumisesta aiheutuneet kustannukset. Koulutusavustuksen maksattamista tulee pyytää tuomiokapitulilta välittömästi koulutuksen päätyttyä. Maksatusta varten tarvitaan erittely todellisista kustannuksista kuitteineen.

Tiedustelut: hiippakuntadekaani Mika Nurmi