Todistus pastoraalitutkinnosta
Etusivu / Tukea työhön / Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan työnantajan henkilöstölleen järjestämää tai hankkimaa koulutusta, jonka tavoitteena on pitää yllä ja kehittää työntekijöiden ammatillista osaamista ja valmiuksia työssään ja työyhteisössään. Seurakunnalle henkilöstökoulutus on strateginen väline, jolla se täydentää ja vahvistaa henkilöstönsä osaamista toimintaympäristön ja oman toimintaorganisaationsa muutosprosesseissa.

Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus astui voimaan 1.4.2014 (KirVESTES 2020-2022, liite 12). Sopimuksen tarkoituksena on edistää työantajan palveluksessa olevan henkilöstön ammatillista osaamista. Ammatillisen osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan sopimuksessa työntekijöille tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävän vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia osaamisen muutostarpeita. Sopimuksen mukainen koulutussuunnitelma on laadittava seurakunnassa, jonka henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20, mutta pienemmissäkin seurakunnissa koulutussuunnitelman laatiminen on suositeltavaa.

Kirkon henkilöstökoulutusta järjestävät Kirkon koulutuskeskus ja muut Kirkkohallituksen yksiköt, hiippakunnat sekä eri kouluttavat laitokset ja järjestöt. Kirkon koulutuskeskus julkaisee vuosittain henkilöstökoulutuskalenterin, joka sisältää tiedot koko seuraavan kalenterivuoden henkilöstökoulutustarjonnasta.

Koulutuksiin ilmoittaudutaan Kirkon henkilöstökoulutuskalenterissa kunkin koulutuksen kohdalla annettujen ohjeiden mukaisesti. Hiippakuntien, Kirkon koulutuskeskuksen sekä Kirkkohallituksen yksikköjen järjestämiin koulutuksiin ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Ennen ilmoittautumista työntekijän on neuvoteltava koulutukseen osallistumisesta esihenkilönsä kanssa. Näin varmistetaan, että koulutus vastaa seurakunnan ammatillisen osaamisen kehittämistarpeita ja se voidaan sisällyttää seurakunnan koulutussuunnitelmaan.

Kirkon henkilöstökoulutuskalenteri

Espoon hiippakunta järjestää omille seurakunnilleen seurakunnan tarpeista nousevia valmennuksia ja ajatushautomoita. Näiden sisällöistä, tavoitteista ja toteutustavoista seurakunta ja tuomiokapituli päättävät yhdessä.

Lisätiedot: hiippakuntadekaani Mika Nurmi