Etusivu / Tukea työhön / Ajatushautomot ja valmennukset

Ajatushautomot ja valmennukset

| TOIVE – Seurakunnan oma toive

Onko seurakunnassasi haaste ratkaistavana? Etsittekö uudenlaista toimintakulttuuria? Vaatiiko toimintaympäristön muutos uudenlaista työotetta? Tarvitseeko tiimi sparrausta? Valmennuksen sisältö ja tavoitteet voidaan räätälöidä tilanteen mukaan, sisällöt ja rakenne suunnitellaan yhdessä.

Tiedustelut: Mika Nurmi

Ajatushautomot

Ajatushautomot ovat kiireettömiä yhdessä ajattelun hetkiä, jotka mahdollistavat vuorovaikutuksessa syntyvän yhteisen kokonaiskäsityksen rakentumisen. Yhdessä hahmotamme taustalla olevat vaikutussuhteet ja kytkeytymiset. Siksi ajatushautomot ovat ymmärtämisen ja oivaltamisen katalyyttejä.

Ajatushautomo paljastaa ja tuo esiin sellaista, jota on jo aavisteltu. Se on yhteisöllistä ja tutkivaa oppimista, jossa luomme pienistä palasista yhtenäisen kuvan. Lopputulos on aina enemmän kuin osasimme alussa odottaa.

Ajatushautomo vahvistaa myös työyhteisön sisäistä yhteenkuuluvuutta, koska luottamuksen ja myötätunnon henki vahvistaa liittymisen kokemusta. Kuuntelevassa ja arvostavassa ilmapiirissä käyty dialogi luo aikaansaamisen energiaa. Samalla opimme tuntemaan toisemme paremmin.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli tarjoaa seurakunnille kolmenlaisia ajatushautomoita. Ilmiölähtöisiä, teemakeskeisiä ja ratkaisuhakuisia ajatushautomoita.

Ilmiölähtöinen ajatushautomo

Ilmiö on todellisuutta muokkaava asia, tekijä, trendi, malli tai virtaus. Arkisanastossa ilmiö esiintyy usein, kun puhutaan muoti-ilmiöistä, ruokailmiöistä tai ilmiöoppimisesta. Sosiaalinen ilmiö vahvistuu, kun siitä tulee jaettua. Ilmiö leviää, kun mallia kopioidaan ja sovelletaan.

Mutta miten ilmiöt syntyvät? Miten ilmiöstä voi tulla tietoiseksi jo mikroilmiönä? Mistä ilmiöt kertovat ja mitä niihin kanavoituu?

Sopii erityisen hyvin tulevaisuustyöskentelyyn, mutta vaatii eniten ajankäytöllistä panostusta. Suositus on 3x3h lyhyen aikavälin sisällä.

Abstraktiotaso: QQQQQ

Välitön sovellettavuus käytäntöön: QQ

Yhdessä ajattelun kehittyminen (pitkän aikavälin hyöty): QQQQ

Oivallus- ja innovaatio-odotus: QQQQ

Teemakeskeinen ajatushautomo

Teemakeskeisessä ajatushautomossa valitsemme etukäteen yhden tai useamman teeman, jota haluamme tutkia. Esimerkiksi ympäristöajattelun avaaminen, kasvatuksen merkityksen pohtiminen tai johtajuuden tarkasteleminen sopisivat erityisen hyvin teemakeskeiseksi ajatushautomoksi.

Abstraktiotaso: QQQ

Välitön sovellettavuus käytäntöön: QQQ

Yhdessä ajattelun kehittyminen (pitkän aikavälin hyöty): QQQ

Oivallus- ja innovaatio-odotus: QQQ

Suositus on 2x3h lyhyen aikavälin sisällä.

Ratkaisuhakuinen ajatushautomo

Ratkaisukeskeisessä ajatushautomossa ratkaistaan. Suoraviivaisin ja käytännönläheisin ajatushautomo mahdollistaa keskittymisen yhteen asiaan/aiheeseen, johon halutaan muutos. Esimerkiksi ”kiire” tai ”kiireen kokemus” omassa työyhteisössä sopisi mainiosti ratkaisukeskeisen ajatushautomon aiheeksi.

Abstraktiotaso: Q

Välitön sovellettavuus käytäntöön: QQQQQ

Yhdessä ajattelun kehittyminen (pitkän aikavälin hyöty): QQ

Oivallus- ja innovaatio-odotus: QQQ

Suositus on 1-2x3h.

 

Valmennukset

Valmennus suunnitellaan aina tilaajan tarpeisiin ja toimintaympäristöön. Pituus voi vaihdella, yhdistelmiä voi rakentaa tarpeen mukaan. Tässä esimerkkejä sisällöistä:

| DYNAMO – Voimavaravalmennus

Työhyvinvointia positiivisuuden kautta. Miten työyhteisö voi vahvistua yksilöllisten voimavarojen tunnistamisesta? Keskitymme henkilökohtaista työhyvinvointia lisääviin voimavaroihin ja työyhteisöä vahvistaviin tekijöihin. Dynamon liike syntyy kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, jaetusta motivaatiosta ja työn ilosta.

Tiedustelut: Sirpa Tirri

| HENKI – Hengellisen elämän äärellä

Kiirettä, hektisyyttä ja kaiken nopeutumista? Varaa aikaa levollisuudelle, rukoukselle ja mietiskelylle. Pohdi kutsumusta, uskoa ja Jeesusta. Yhteyttä läsnäolosta, virvoitusta pysähtymisestä ja yhteisen leivän murtamisesta. Keidas keskellä arkea.

Tiedustelut: asiantuntijat

| JOHTO – Jouhevaa jossittelua johtajuudesta

Kuka tahansa osaa johtaa lyhyellä aikavälillä ja kuka tahansa osaa johtaa pitkällä aikavälillä, mutta hyvää johtamista on tehdä molempia yhtä aikaa. Millaista johtajuutta nyt tarvitaan? Riittääkö taivaalle katselu vai pitääkö säätää organisaatiot maksimitehoille? Yhteiset pelisäännöt? Johtajuuden tutkiminen vie kristillisen kirkon uskon, toiminnan ja rakenteiden perimmäisiin kysymyksiin.

Tiedustelut: Mika Nurmi

| KUILU – Sukupolviajattelu seurakuntatyössä

”Noi nykyajan nuoret on kyllä niin…”, ”Se mikä ei ole kivaa, ei ole osa mun elämää!” Löydä syitä sille, miksi sinua vanhemmat ja nuoremmat katsovat maailmaa ja elämää toisin kuin sinä. Saat myös keinoja siihen, mitä voit tehdä ymmärtääksesi heitä paremmin ja miten silloittaa sukupolvien välistä kuilua.

Tiedustelut: Mika Nurmi

| LUOMU –  Luomakuntavalmennus

Sisällä tai ulkona, vakavasti pönöttäen tai hupaisasti leikkien. Mahdollisuus tutustua luomakunnan ihmeisiin, kauneuteen ja hyvinvointiin. Tunne liekkien lämpö, veden pyhyys ja risujen ratina. Samalla pohditaan seurakunnan roolia luomisyhteisön varjelussa.

Tiedustelut: asiantuntijat

| LUPPO – Vapaaehtoisuus seurakunnassa

Sisustussuunnittelija, animaatiograafikko, digiguru, vapaaottelija, tarinankertoja, muotoilja, valokuvaaja, lasinpuhaltaja, ekologi ja kaikki muut. Miten seurakunta voi olla paikka erilaisille lahjakkuuksille?

Tiedustelut: asiantuntijat

| MESSU – jumalallinen yhteisövalmennus

Luovuutta, yhteyttä, osallisuutta. Tehdään messusta sellainen, johon kaikki ovat tervetulleita, jossa lahjat ovat käytössä ja kaikilla hyvä olla. Kehitetään yhteistä suunnittelua ja spontaania reagointia. Messu seurakuntaelämän keskelle.

Tiedustelut: asiantuntijat

| MISSIO – Ydinhautomo

Alussa kristillinen kirkko sai tehtävän ylhäältä, mission. Sen sisältö on ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta kaikille ihmisille ja elämä Kristuksessa. Miten missiollamme menee tänään? Miten kohtaamme kristinuskosta vieraantuneet, eri kieltä puhuvat tai muista kulttuureista tänne tulleet? Kokoa porukka ja pohditaan yhdessä.

Tiedustelut: asiantuntijat

| PUHTI – Pop Up liiteri

Räväkkää reagointia ja notkeaa toimintaa. Miten seurakunta reagoi Pop Up-kulttuuriin? Voiko seurakunta kehittää Pop Up-ilmiöitä? Ilmiölähtöistä työskentelyä, yhteisöllisyyden tutkimista ja osallisuuden kokemista.

Tiedustelut: asiantuntijat

| SOME – Sosiaalisen median valmennus

Sosiaalinen media, digitalisaatio ja monimediamaailmaan uudet haasteet. Kriisit, kohut ja hengellinen elämä, kaikki elämänalueet somessa. Työstetään yhdessä seurakunnan SOME- strategiaa ja otetaan haltuun ainakin Twitter, Instagram ja Snapchat.

Tiedustelut: Mika Nurmi

| SAUMA – Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi

Töitä riittää, mutta talous tiukkenee ja säästää pitäisi. Työntekijöiden osaamiselle on monenlaista kysyntää, mutta kalenterit ovat tukossa. Tekevätkö työntekijät tarpeellisia asioita? Onko henkilöstöresurssi mitoitettu ja kohdennettu oikein? Entä tulevaisuudessa? Uutta väkeä tarvitaan, mutta miten tunnistaa meille sopivin hakija? Miten hoitaa hakuprosessi oikein ja hyvin? Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi ovat avainasioita toimivalle työlle ja työyhteisölle.

Tiedustelut: Aappo Laitinen ja Pilvi Keravuori

| SURU – Kohtaamisvalmennus

Seurakunnassa kohdataan päivittäin vaikeutuneessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Surua ja luopumista liittyy moniin elämää mullistaviin tapahtumiin. Miten tuen surevaa omaista? Miten autan arvottomuuden tunteen kanssa kamppailevaa? Miten käsittelen omat tunteeni?

Tiedustelut: Sirpa Tirri