Kaksi purjevenettä ulapalla
Etusivu / Kirkkoon töihin / Perehdyttäminen

Perehdyttäminen

Perehdyttäminen on uuden työntekijän vastaanottamista ja ohjaamista työhön ja työtehtäviin. Seurakunta on velvollinen huolehtimaan jokaisen työntekijänsä riittävästä perehdyttämisestä. Perehdyttämisen järjestäminen on esimiehen vastuulla. Perehdyttämisen avulla turvataan seurakunnan toiminnan sujuvuus ja laadukkuus työntekijävaihdostilanteissa.

Perehdyttämisessä on kolme tavoitealuetta:

1) ammattitaidon vahvistaminen

2) seurakunnan perustehtävän, toimintaperiaatteiden ja -ympäristön tunteminen

3) hallinnon toimintaperiaatteiden ja yhteistoimintajärjestelmän tunteminen.

Hyvällä perehdyttämisellä

  • seurakunta saa osaavan, työn tavoitteisiin sitoutuneen ja työn kokonaisuuden hahmottavan työntekijän
  • uusi työntekijä kokee olevansa osa seurakunnan työyhteisöä
  • vaaratilanteet, tapaturmat sekä työn psyykkinen kuormitus vähenevät, kun työympäristö ja -tehtävät ovat tuttuja
  • työhyvinvointi lisääntyy, kun työntekijä kokee hallitsevansa työn vaatimukset.

Hyvin perehdytetty työntekijä tuntee tehtävänsä, vastuunsa ja velvollisuutensa, tietää asemansa työyhteisössä ja organisaatiossa, ja tietää kenen puoleen kääntyä tukea tarvitessaan. Hän jaksaa työssään ja pystyy antamaan hyvän työpanoksen. Hyvä perehdyttäminen on sekä työnantajan että työntekijän etu. Erityisen tärkeää perehdyttäminen on silloin kun työntekijä aloittaa työuraansa kirkossa.

Perehdyttämiseen liittyvä materiaali on koottuna PEDA.netin sivuille.

Uuden papin perehdytys on sekä perehdyttämistä käytännön työhön ja työtehtäviin että perehdyttämistä pappisviran sisältöön ja luonteeseen.