UP IN OUT, Kolmio, ylhäällä UP - tule, alhaalla IN - seuraa, oikealla OUT - mene