Etusivu / Tukea työhön / Waking the Giant -seurakunnat ja kestävä kehitys

Waking the Giant -seurakunnat ja kestävä kehitys

Luterilainen maailmanliitto on julkaissut globaalin kampanjan nimeltä Waking the Giant – Jättiläistä herättämässä. Sen tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda 2030) tuntemusta kirkoissa ja herättää seurakuntia osallistumaan näiden kehitystavoitteiden edistämiseen sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Kestävän kehityksen tavoiteohjelma on voimassa vuoteen 2030. Ohjelma pitää sisällään yhteensä 17 päätavoitetta, joiden kautta pyritään köyhyyden vähentämiseen, ihmisoikeuksien toteutumiseen ja ympäristön hyvinvointiin.

Mitä kestävän kehityksen tavoitteet ovat konkreettisesti?

Näitä ovat esimerkiksi köyhyyden ja nälän poistaminen sekä terveyden edistäminen, kuten myös eriarvoisuuden vähentäminen, sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen. Katso kaikki tavoitteet: https://um.fi/agenda-2030-kestavan-kehityksen-tavoitteet

Miksi kirkkojen pitäisi lähteä toteuttamaan YK:n kehittämää kestävyysohjelmaa?

Kyse on rakkaudesta lähimmäiseen ja luomakuntaan. Tarkalleen ottaen kirkot ja seurakunnat ovat alusta lähtien tehneet tekoja, joista nyt puhutaan kestävän kehityksen tavoitteina. Kokonaisvaltaiseen lähetykseen on kuulunut usein esimerkiksi nälän poistaminen, lukutaidon vahvistaminen ja lääketieteellinen yhteistyö.

Lisäksi kansainvälinen yhteisö tarvitsee seurakuntia. Kestävän kehityksen huippukokouksissa on useasti todettu, että kirkoilla on paikallisyhteisön luottamus ja kyky vahvistaa kestäviä arvoja ja elämäntapoja. Kirkot voivat olla avainroolissa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa, jos ne saadaan heräämään vahvemmin kehitystavoitteiden edistäjiksi.  Yhteistyöllä voimme edistää yhteisiä tavoitteita ja luoda osallisuusmahdollisuuksia kaikille halukkaille.