Säröilevä lasi taivasta vasten
Etusivu / Tukea työhön / Valmiussuunnittelu

Valmiussuunnittelu

Kirkkolain 11:3 §:n mukaan seurakunnan, seurakuntayhtymän, hiippakunnan ja kirkkohallituksen on  valmiussuunnittelulla ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluilla sekä muilla toimenpiteillä varmistettava tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen poikkeusoloissa. Seurakunnan on varauduttava henkisen huollon tarjoamiseen kriisitilanteissa.

Tuomiokapituli johtaa ja valvoo hiippakunnan seurakuntien ja seurakuntayhtymien varautumista