PIispansauva alttarikaiteella
Etusivu / Tukea työhön / Piispantarkastus

Piispantarkastus

Piispantarkastuksen toteutustapa nousee hiippakunnan toiminta-ajatuksesta. Sen mukaan tuomiokapituli tukee ja ohjaa seurakuntaelämää sekä edistää kirkon tehtävää ja toimintaedellytyksiä hiippakunnan alueella.

Piispantarkastus on luonteeltaan vuorovaikutusta, jossa nykytilannetta tarkastellaan yhdessä seurakunnan edustajien kanssa ja etsitään mahdollisia uusia ratkaisumalleja muuttuvan ympäristön mukaisesti. Piispantarkastuksessa pyritään tiiviiseen rakenteeseen, jossa huomioidaan kaikki työntekijäryhmät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset.

Piispantarkastuksella on kirkkolain mukaan sekä tavoitteellisen toiminnan vahvistamiseen että laillisuusvalvontaan liittyvä tehtävä. Tavoitteellisen toiminnan vahvistamisessa kiinnitetään erityistä huomiota strategiseen suunnitteluun ja ohjausjärjestelmiin eli toimintaympäristön arviointiin, asetettuihin tavoitteisiin sekä niiden toteutumiseen. Laillisuusvalvonta keskittyy hallinnon, talouden, omaisuuden- ja rahastojenhoidon sekä kirkonkirjojen ylläpidon ja arkistoinnin säännösten mukaisen toteutuksen tarkasteluun.

Vuoden 2019 aikana Espoon hiippakunnassa ei järjestetä piispantarkastuksia. Uusi piispa tutustuu seurakuntiin vuoden aikana ja piispantarkastukset alkavat taas vuonna 2020.