PIispansauva alttarikaiteella
Etusivu / Tukea työhön / Piispantarkastus

Piispantarkastus

Piispantarkastuksen toteutustapa perustuu Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin toiminta-ajatukseen. Sen mukaan tuomiokapituli osallistuu Kristuksen kirkon missioon mahdollistamalla, tukemalla ja turvaamalla hiippakunnan seurakuntien työtä ja työyhteisöjä.

Piispantarkastus on luonteeltaan vuorovaikutusta, jossa nykytilannetta tarkastellaan yhdessä seurakunnan edustajien kanssa ja etsitään mahdollisia uusia toimintatapoja ja -malleja muuttuvassa toimintaympäristössä. Piispantarkastuksessa huomioidaan kaikki seurakunnan työntekijäryhmät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset.

Piispantarkastuksella on kirkkolain mukaan sekä tavoitteellisen toiminnan vahvistamiseen että laillisuusvalvontaan liittyvä tehtävä. Tavoitteellisen toiminnan vahvistamisessa kiinnitetään huomiota strategiseen suunnitteluun ja ohjausjärjestelmiin, toimintaympäristön arviointiin sekä asetettuihin tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen. Laillisuusvalvonta keskittyy hallinnon, talouden, omaisuuden- ja rahastojenhoidon sekä kirkonkirjojen ylläpidon ja arkistoinnin säännösten mukaisen toteutuksen tarkasteluun.

Lisätiedot hiippakuntadekaani Mika Nurmi.