Todistus pastoraalitutkinnosta
Etusivu / Tukea työhön / Pastoraalitutkinto

Pastoraalitutkinto

Pastoraalikoulutuksella tarkoitetaan kaikkea sitä kirkon hallintoon, toimintaan ja seurakuntatyöhön liittyvää koulutusta, mitä kirkko järjestää papeille ja pappisvirkaan aikoville. Pastoraalikoulutuksen osia ovat mm. ordinaatiovalmennus (Kutsuttuna kirkon työhön -valmenneus / KKT), papin työhön perehdyttäminen, pastoraalitutkinto, Seurakuntatyön johtamisen tutkinto ja ylempi pastoraalitutkinto.

Pastoraalitutkinto

Piispainkokous on antanut päätöksen pastoraalitutkinnosta 23.5.2023 (KS nro 170).

Pastoraalitutkinnon suorittamista edellytetään muun muassa kappalaisen ja kirkkoherran virkaa hakevalta papilta (KJ 6:10). Tutkinnon suorittamisen edellytyksenä on, että pappi on sitä ennen vähintään kaksi vuotta hoitanut papin- tai lehtorinvirkaa, toiminut teologisen tieteen opettajana yliopistossa tai uskonnonopettajana oppilaitoksessa tai ollut tuomiokapitulin oikeuttamana pappina tai lehtorina yhdistyksen, muun yhtymän, säätiön tai laitoksen palveluksessa.

Pastoraalitutkinnon tavoitteena on syventää papin ja lehtorin ydinosaamista ja tukea hänen kehittymistään kirkon työn ammattilaiseksi. Tutkinnon suorittanut hallitsee Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen keskeisen sisällön sekä ymmärtää kirkon traditiota. Hän on perehtynyt kirkon työn eri toiminta-alueisiin ja osaa tulkita kristillistä sanomaa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Pastoraalitutkinnon laajuus on 40 opintopistettä. Tutkintoon sisältyy kymmenen opintokokonaisuutta, joista neljä suoritetaan oman hiippakunnan tuomiokapitulissa ja kuusi Kirkon koulutuskeskuksessa. Pastoraalitutkinnon säädöspohja, rakenne ja opintokokonaisuuksien sisällöt on esitelty lähemmin täällä.

Pastoraalitutkinto suoritetaan tuomiokapitulin hyväksymän henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti (HOPS). Opintosuunnitelma laaditaan Peda.net -alustalla HOPS-keskustelun jälkeen. Keskustelu voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmäkeskusteluna. Peda.net -alustalla laadittavaa HOPS-lomaketta varten pastoraalitutkinnon suorittajalla tulee olla luotuna Peda.net tunnus/tili. HOPS-keskustelun jälkeen saat Peda.net palveluun hiippakuntadekaanilta liittymiskoodin, jonka jälkeen voit laatia oman HOPS:n. Tuomiokapitulille esitetty todistus pappisvirkaan vihityn perehdyttämisestä ja siihen liitetty perehdytettävän laatima raportti ovat edellytyksiä pastoraalitutkinnon henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimiselle. Pastoraalitutkinnon suorittamiseen kuluu keskimäärin 3-5 vuotta.

Tutkinnon valmistuminen

Kun opiskelija on suorittanut kaikki pastoraalitutkintoon sisältyvät opintokokonaisuudet, tuomiokapituli antaa hänelle todistuksen suoritetusta pastoraalitutkinnosta.

Vuonna 2023 valmistuneiden pastoraalitutkintojen todistukset luovutetaan asianomaisille pastoraalipubliikissa to 25.1.2024. Tilaisuus alkaa tuomiokapitulin kevätkauden avausmessulla klo 9.00 Suvelan kappelissa. Jos tarvitset todistuksen suoritetusta pastoraalitutkinnosta ennen pastoraalipubliikkia 25.1.2024, niin erikseen pyydettäessä todistus suoritetusta pastoraalitutkinnosta voidaan toimittaa asianomaiselle postitse tai sen voi noutaa tuomiokapitulista. Pastoraalipubliikkiin ja juhlakahveille ovat tervetulleita kaikki vuoden 2023 aikana pastoraalitutkinnon valmiiksi saaneet. Myös he, joille on lähetetty todistus tutkinnosta vuoden 2023 aikana.

Ilmoittaudu pastoraalipubliikkiin viimeistään 30.11.2023 sähköpostitse: ilmo.espoo@evl.fi

Miten pukeudun pastoraalipubliikkiin? Lue lisää täältä.

Pastoraalitutkinnon tuomiokapitulissa järjestettävistä opintokokonaisuuksista vastaa ja koko pastoraalitutkintoon liittyvää opintoneuvontaa antaa hiippakuntadekaani Mika Nurmi