Todistus pastoraalitutkinnosta
Etusivu / Tukea työhön / Johtamiskoulutus

Johtamiskoulutus

Kirkon johtamiskoulutusta toteutetaan tällä hetkellä Kirkon johtamiskoulutusohjelma 2005:n (Kirjo 2005) pohjalta. Sen mukaista johtamiskoulutusta järjestävät Kirkon koulutuskeskus ja hiippakuntien tuomiokapitulit. Johtamiskoulutuksen kokonaisuutta ollaan parhaillaan uudistamassa.

Kirjo 2005 -ohjelman mukaisessa johtamiskoulutuksessa on kolme tasoa:

Kirjo I -tason koulutuksista toteutetaan Espoon hiippakunnassa tällä hetkellä vain Seurakuntatyön johtamisen tutkintoa (6 op). Koulutus on tarkoitettu papeille ja sen hyväksytty suorittaminen tuottaa kelpoisuuden hakea kirkkoherran virkoja.

Kirjo II -tasolla toteutetaan eri kohderyhmille suunnattua johtamiskoulutusta:

  • Kirjo IIA Johtaminen seurakunnassa (20 op, kohderyhmänä ensisijaisesti uudet kirkkoherrat)
  • Kirjo IIB Talousjohdon koulutusohjelma (20 op, kohderyhmänä talousjohtajat)
  • Kirjo IIC/D Johtaminen ja esimiestyö seurakunnassa (20 op, kohderyhmänä diakonia-, lapsi-, nuoriso- ja perhetyöntekijät, kanttorit, papit, aluejohtajat, taloudellis-hallinnollisen työn esimiehet ja työnjohtajat)
  • Kirjo IIY Johtaminen ja hallinto seurakunnassa (20 op, kohderyhmänä ensisijaisesti ylemmän pastoraalitutkinnon suorittajat)

Kirjo III -tason muodostaa Johtamisen erityiskoulutus (20 op). Se on suunnattu Kirjo II -tason koulutuksen suorittaneille kirkon työntekijöille, joilla on jo pidempää kokemusta johtamistehtävistä.

Kirjo 2005 -ohjelman mukaisista koulutuksista hiippakunnat vastaavat Seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta sekä uusien kirkkoherrojen tehtävälähtöisestä Kirjo IIA -koulutuksesta. Muilta osin Kirjo 2005 -ohjelman mukaiset koulutukset järjestää Kirkon koulutuskeskus.

Espoon hiippakunta järjestää Kirjo IIA -koulutuksen yhteistyössä Helsingin hiippakunnan ja Turun arkkihiippakunnan kanssa. Kun Espoon hiippakuntaan kuuluvaan seurakuntaan valitaan uusi kirkkoherra, tuomiokapituli kutsuu hänet osallistumaan seuraavaan Kirjo IIA -koulutukseen. Koulutukseen voivat osallistua myös seurakuntien aluekappalaiset, johtavat kappalaiset tai muulla nimikkeellä toimivat papit, joilla on kirkkoherran sijaistus- tai muita laajoja johtamisvastuita, mikäli se nähdään seurakunnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi.

Kirjo IIA -koulutus aloitetaan 2-3 vuoden välein. Seuraava koulutus alkaa vuonna 2019.

Johtamista ja johtajuuden ilmiöitä paikallisseurakunnassa voidaan tutkia yhdessä myös seurakunnan ja tuomiokapitulin yhdessä suunnittelemassa ja toteuttamassa JOHTO-ajatushautomossa.

Lisätietoja Espoon hiippakunnan järjestämästä johtamiskoulutuksesta saa hiippakuntadekaani Kai Peltoselta.