Todistus pastoraalitutkinnosta
Etusivu / Tukea työhön / Johtamiskoulutus

Johtamiskoulutus

Kirkon johtamiskoulutusohjelma 2005 (Kirjo 2005) on poistunut käytöstä, ja sen korvaa 50+ opintopisteen (op) laajuinen Johtamisen erityiskoulutus.

Kirkon johtamiskoulutus on monimuotoista työelämälähtöistä koulutusta, joka on suunnattu kirkon johtamistehtävissä työskenteleville. Ohjattu oppiminen tapahtuu ensi sijassa arkisessa johtamistyössä. Johtamisen erityiskoulutus on kehityspolku, jonka aikana osallistutaan kulloistenkin työtehtävien kannalta tarkoituksenmukaisiin johtamisen koulutuksiin.

Johtamisen erityiskoulutuksen runko muodostuu viidestä kokonaisuudesta:

  • Johtamisen perusteet (5 op, järjestäjänä tuomiokapituli)
  • Seurakuntatyön johtamisen tutkinto (5 op, järjestäjänä tuomiokapituli)
  • Johtajana kirkossa (20 op, järjestäjänä Kirkon koulutuskeskus; korvaa aiemman Kirjo II C/D-koulutuksen)
  • Johtamiskoulutus kirkkoherroille ja hallinnon johdolle (20 op, järjestäjänä tuomiokapituli; korvaa aiemmat Kirjo II A- ja II B-koulutukset)
  • Syvemmälle johtamiseen (30 op, järjestäjänä Kirkon koulutuskeskus; korvaa aiemman Kirjo III:n).

Lisätietoja uudistuneesta johtamiskoulutuksesta antavat Kirkon koulutuskeskuksen johtamiskouluttajat ja tuomiokapitulissa hiippakuntadekaani.

Espoon hiippakunta järjestää Johtamiskoulutus kirkkoherroille ja hallinnon johdolle -koulutuksen yhteistyössä Helsingin hiippakunnan kanssa vuosina 2022-2023. Tuomiokapituli kutsuu koulutukseen uudet kirkkoherrat ja muut kohderyhmään kuuluvat seurakuntien viranhaltijat.

Johtamista ja johtajuuden ilmiöitä paikallisessa seurakunnassa voidaan tutkia seurakunnan ja Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin yhdessä suunnittelemassa ja toteuttamassa JOHTO-ajatushautomossa.