Tuomiokirkon krusifiksi ja lasimaalaus
Etusivu / Tukea työhön / Hiippakunnallinen ohjaus

Hiippakunnallinen ohjaus

Mentorointi

Mentorointi on kokemustiedon ja osaamisen välittämistä, työn tarkastelemisen ja reflektoinnin oppimista, joka  keskittyy osaamisen kehittämiseen, voimavaroihin ja tulevaisuuteen.

Espoon tuomiokapituli järjestää ryhmämentorointia hiippakunnan uusille työntekijöille. Mentorointiryhmiin kutsutaan Kutsuttuna kirkon työhön -valmennukseen osallistuneet työntekijät. Mentorointiryhmä kokoontuu noin kerran kuussa, yhden lukuvuoden ajan. Ryhmiä ohjaavat hiippakunnan asiantuntijat.

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn arviointia koulutetun työnohjaajan kanssa. Sen tavoitteena on vahvistaa työssä tarvittavia taitoja sekä edistää persoonallista kypsymistä ja työssä jaksamista. Työnohjaus ei ole terapiaa.

Työnohjaus tapahtuu joko henkilökohtaisesti tai pienessä ryhmässä. Kysymyksessä on pitkäjänteinen prosessi. Ohjattava ja ohjaaja tapaavat normaalisti 40 kertaa, ryhmätyönohjauksessa 30 kertaa. Kesto on tällöin noin kaksi vuotta. Työnohjaajan puoleen voi kääntyä myös etsittäessä lyhytkestoisempaa ohjausta esim. siirtymätilanteissa (uusi työala, paluu työelämään jne).

Työnohjaus toteutuu pääsääntöisesti osana täydennyskoulutusta ja edellyttää pitkäntähtäimen suunnittelua ja sopimista esimiehen kanssa. Työnohjaukseen on pääsääntöisesti mahdollista hakeutua työskenneltyään kaksi vuotta seurakunnassa.

Hiippakunnallista työnohjausta koordinoi Sirpa Tirri

Espoon hiippakunnan työnohjaajat

Hengellinen ohjaus

Hengellisessä ohjauksessa henkilö saa apua Jumalan kuuntelemiseen ja Jumalalle vastaamiseen. Tavoitteena on kristittynä kasvaminen ja kypsyminen. Hengellinen ohjaus sopii ihmiselle, joka haluaa syventää omaa henkilökohtaista jumalasuhdettaan. Hengellinen ohjaus voi sisältää rukousta, hiljentymistä, raamatunlukua, keskustelua tai muuta toimintaa, joka tukee ohjattavan hengellistä elämää ja kasvua kristittynä. Ohjaajan tehtävä on matkakumppanin, rinnallakulkijan tehtävä.

Hiippakunnassa toimii hengellisten ohjaajien verkosto. Verkosto toimii samoin periaattein kuin työnohjaajaverkosto. Ohjaajat ovat kokeneita kristittyjä, jotka tuomiokapituli on haastatellut ja joita se kouluttaa jatkuvasti. Ohjausta voi tiedustella tuomiokapitulista, ohjaaja ja ohjattava sopivat ohjauksen sisällöstä, tapaamistiheydestä ja muista yksityiskohdista keskenään. Ohjauksesta tehdään kirjallinen sopimus. Jos ohjaukseen osallistuu työajalla, siitä on sovittava esimiehen kanssa. Ohjaajalle ei makseta palkkaa, mutta mahdollisten matkakulujen korvaamisesta voidaan sopia.

Hengelliseen ohjaukseen voi hakeutua syyskuun 2018 alusta alkaen.

Hengellistä ohjausta koordinoi Sirpa Tirri.

Kuntoutus