Espoon hiippakunnan synodaalikokouksen logo, teksti: Pelastus
Etusivu / Tietoa hiippakunnasta / Synodaalikokous 2022 / Pelastus – Missä olemme?

Pelastus – Missä olemme?

Arkielämän konteksti on viime vuosien aikana ollut vahvassa murroksessa: Arkeamme mullisti ensin korona, jonka päättymättömältä tuntuneet aallot seurasivat toinen toisiaan. Viimeaikaiset maailman poliittiset muutokset ovat nostaneet esille kysymykset turvallisuudesta, taloudellisesta vakaudesta sekä kenties myös vanhoista sotatraumoista. Synodaalikokouksen esityksessä, Pelastus – Missä olemme?, pohdimme tutkimusesimerkkien kautta, miten moninaisten muutosten keskellä ihminen voi kokea elämänsä merkitykselliseksi. Pohdimme myös, millaiset seikat aiheuttavat merkityksen kriisejä, millaisten asioiden keskellä ihminen kaipaa pelastusta tai kokee jääneensä pelastuksen ulkopuolelle. Mikä on kirkon ja seurakuntien tehtävä näiden moninaisten kysymysten äärellä?

TT Suvi-Maria Saarelainen toimii Itä-Suomen yliopiston teologian osaston pedagogisena johtajana sekä soveltavien opintojen yliopistonlehtorina. Saarelainen on tutkimuksessaan perehtynyt erilaisten elämän kriisien ja suurten muutosten vaikutusta elämän merkityksellisyyden kokemukseen. Lisäksi hän on tarkastellut, miten näissä elämän taitekohdissa ihmiset kääntyvät uskonnollisuuden ja hengellisyyden puoleen. Saarelainen tunnetaan ansiokkaasta poikkitieteellisistä tutkimushankkeissa, joissa yhdistetään teologista osaamista uskontopsykologiseen ja yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun: hän kirjoittajana noin 50 tieteellisessä julkaisussa ja kirjoituksessa, joiden lisäksi hän on toimittanut muutamia kirjoja. Espoolaisena ja Espoon hiippakunnan pappina hän myös tuntee paikallisen seurakuntaelämän arkea.

Kasvokuva Suvi Saarelaisesta

Kuva: Itä-Suomen yliopisto