Lasimaalauskuva
Etusivu / Tietosuojaseloste ja evästeet / Yleinen tietosuojaseloste

Yleinen tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE: HIIPPAKUNNAN VERKKOSIVUSTO

Rekisterinpitäjä

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli (Y-tunnus 1861003-4)

Kirkkokatu 10 02770 Espoo

PL 203 02771 Espoo p. (09) 1802 080, espoo.tuomiokapituli@evl.fi

Yhteyshenkilö

toimistosihteeri Carolina Koski

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli

Kirkkokatu 10, 02770 Espoo

p. 050 592 8495

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava: tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Rekisterin nimi

Hiippakuntasivusto – hiippakuntien verkkosivustojen julkaisujärjestelmä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Hiippakuntasivusto on hiippakunnille suunniteltu verkkosivusto, jossa kaikille hiippakunnille on samanlaiset toiminnot ja rakenne, mutta visuaalisuus voidaan rakentaa heijastamaan hiippakunnan omaa ilmettä.

Henkilötietojen käsittely sivustolla liittyy sähköisessä muodossa tapahtuviin asiointia hel-pottaviin toimintoihin; palautteen kerääminen, tapahtumaan ilmoittautuminen, uutiskirjeen tilaaminen.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla, jonka mukaan oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn omaan ilmoitukseen ja tahtoon tilata uutiskirje, antaa palautetta tai ilmoittautua tapahtumaan.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Hiippakunta vastaa sivuston tapahtumatiedoista, yhteystiedoista jne.

Sivustolla käsitellään seuraavia tietoja: uutiskirjeen tilaaminen, palaute, tapahtumaan il-moittautuminen jne.

Hiippakunta laatii myös käyttöönsä lomakepohjia, joiden tietosisältö vaihtelee ja käy ilmi aina kyseisestä lomakepohjasta.

Henkilön antamia tietoja käsittelee se hiippakunta, jonka toiminnasta tai jolle kuuluvasta asiasta on kyse.

Tietolähteet

Sivuston käyttäjä itse ilmoittaa kyseistä toimintoa koskevat henkilötietonsa.

Tietojen luovutukset

Sivuston kautta ilmoitetut henkilötiedot toimitetaan edelleen kyseiseen hiippakuntaan, jonka toiminnasta tai muusta asiasta on kyse.

Sivuston kautta ilmoitettuja tietoja ei luovuteta sivullisille.

Sivuston teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu käyttöpalvelu- ja sovellustoimittajalle, jonka toiminta täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Hiippakuntasivusto-julkaisujärjestelmän lomake- ja ilmoittautumistiedot poistetaan Hiippakunta-tietokannasta 12 kk kuluttua tietojen tallentamisesta. Tiedot poistetaan myös pyydettäessä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

* pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista

* pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä ja oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

* peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn, jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Tämä ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

* valittaa henkilötiedon käsittelystä tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi, www.tietosuoja.fi