Tuomiokapitulin istuntosalin puhujanpöntön koristetekstiili, jossa hiippakunnan vaakunakuvio

Tiina Peippo

Ehdokkaan esittäytymisteksti:

Työurani on perehdyttänyt minut kirkon toimintaan monelta eri tulokulmalta. Urani on varmasti asessoriehdokkaalle epätyypillinen mutta monipuolisuudessaan avartava. Olen aloittanut seurakuntapastorina Tapiolassa, Espoossa. Uudenmaan kehitysvammaistyön pappina tein töitä suurimmassa osassa hiippakunnan seurakuntia. Toimin viisi vuotta saavutettavuuden asiantuntijana Kirkkohallituksessa. Silloin vastasin toimialan hallinnosta ja laadin yhdessä työryhmän kanssa saavu, Kirkon saavutettavuusohjelman. Viimeiset neljä vuotta olen toiminut Hyvinkään alueen johtavana sairaalapappina, mm. HUS-yhtymän eettisen työryhmän jäsenenä. Olen valmistellut Suomen ensimmäisen seurakuntien sote-sopimuksen hyvinvointialueen kanssa ja se allekirjoitettiin vuonna 2021. Työnohjaus niin terveydenhuollon ammattilaisille kuin seurakunnan eri ammattiryhmien työntekijöille on opettanut organisaatioiden lukutaitoa ja pulmallisten tilanteiden rauhallista analysointia.

Kirkon tulee uskaltaa olla läsnä, uudistua ja tehdä töitä heikommassa asemassa olevien puolesta. Avoin ja selkeä hallinto luo raamit kirkon omimmalle eli ihmisten ja pyhän kohtaamiselle. Haluan panostaa hyvään johtamiseen, osuvaan ja rehtiin resurssointiin sekä työhyvinvointiin. Haluan vaikuttaa siihen, että kirkko on aktiivinen yhteiskunnan osa, joka tuo kirkkaasti esille oman arvomaailmansa.

Tiina Peippo

Tiina Peipon kasvokuva papin pantapaidassa ja sinivihreässä villatakissa.