Tuomiokapitulin istuntosalin puhujanpöntön koristetekstiili, jossa hiippakunnan vaakunakuvio

Kirsi Muurimäki

Ehdokkaan esittäytymisteksti:

Olen toiminut uskonnon opettajana, aluepappina, vapaaehtoistyön vastaavana pappina sekä useita vuosia aluekappalaisen ja esihenkilön tehtävässä. Seurakuntaelämä on tuttua vauvasta vaariin.

Ylemmän pastoraalitutkinnon tutkielman tein Lähijohtajien pastoraalisesta johtamisesta vuonna 2022. Aihetta ei ole aiemmin tutkittu Suomessa. Ylempää pastoraalitutkintoa suorittaessani, kiinnostukseni heräsi nimenomaan johtamisen kysymyksiin. Pastoraalinen johtaminen on seurakunnallisen johtamisen ytimessä. Se on muuttuvassa toimintaympäristössä yhä tärkeämpää, kun ajatellaan kirkon tulevaisuutta. Tutkimuksessani kävi ilmi, että työntekijöiden kannalta seurakunnan rakenteen ja organisaation tulee olla kunnossa, jotta työntekijä voisi keskittyä oman työn tekemiseen levollisesti. Pastoraalisen johtamisen edellytys on organisaation toimivuus. Tutkimuksessani määrittelin pastoraalisen johtamisen arvojen, teologian, spiritualiteetin ja mission kautta.

Teologina edustan ekumeenista kristillisyyttä. Hiljaisuuden viljely ja luontohengellisyys ovat lähellä sydäntäni.

Pappisasessorin tehtävässä minua kiinnostaa organisaatiot ja johtamisen kysymykset. Toisaalta pitkän pappisuran tehneenä, teologian opiskelijoiden harjoitteluohjaajana sekä Espoon hiippakunnan hengellisenä ohjaajana näen tärkeänä ihmisen kohtaamisen.  Kirkko on muutoksessa ja se on mahdollisuus uudistumiseen.

Kirsi Muurimäki, Espoon tuomiokirkkoseurakunnan pastori

Kirsi Muurimäen kasvokuva papin pantapaidassa ja oranssissa villatakissa