Tuomiokapitulin istuntosalin puhujanpöntön koristetekstiili, jossa hiippakunnan vaakunakuvio

Kaisa Yletyinen

Ehdokkaan esittäytymisteksti:

Olen Kaisa Yletyinen, hallintopappi Leppävaaran seurakunnasta.  Pappeuteni tuli viime toukokuussa täysi-ikäiseksi ja 18 pappisvuoteen on mahtunut monenlaisia vaiheita: työskentelyä sekä isoissa yhtymäseurakunnissa Vantaalla, Helsingissä ja Espoossa, kuin myös itsenäisessä seurakunnassa Itä-Suomessa.  Papin työssä minulle on merkittävää ihmisten rinnalla kulkeminen, Jumalan rakkauden välikappaleena toimiminen ja toivon näköalojen luominen.  Peruspapintyön ohella tehtäviini on kuulunut lähijohdon tehtävät kohta jo yhdeksän vuoden ajan.  Olen laajentanut ammatillista osaamistani kouluttautumalla töiden ohella kirkon organisaatiokonsultiksi ja tällä hetkellä opiskelen ratkaisu- ja voimavarakeskeiseksi lyhytterapeutiksi.  Somemanageri koulutus lisäsi ymmärrystä verkosta toimitaympäristönä fyysisten toimintaympäristöjen ohella.  Olen myös osallistunut laajoihin jumalanpalveluselämän messu- ja saarnakoulutuksiin.  Ylemmän pastoriaalitutkinnon kehittämistehtävässäni kuvasinkin jumalanpalveluselämän kehittämistä Leppävaaran seurakunnassa.  Näiden kaikkien koulutusten koen tuoneen lisää tarvittavaa osaamista ja syvyyttä papin työhöni sekä avanneen uusia näkökulmia kokonaiskirkossa tehtävään työhön.  Minulle mahdollisuus täydennyskouluttautumiseen ja itsereflektion kyvyn kehittäminen ovat merkittäviä asioita. Näen niiden olevan avaimia työssä kehittymiseen ja myötäinnostumiseen yhteisen ymmärryksen kasvaessa.  Armo, oikeudenmukaisuus ja osallisuus ovat arvoja, joita haluan työlläni olla yhdessä edistämässä.

Kaisa Yletyinen

Kaisa Yletyisen kasvokuva papin pantapaidassa ja punaisessa paidassa