Pino vaalikuoria
Etusivu / Päätöksenteko / Aloiteoikeus

Aloiteoikeus

Aloitteen hiippakuntavaltuustolle voi tehdä

  • hiippakuntavaltuuston jäsen,
  • tuomiokapituli,
  • kirkkoneuvosto,
  • seurakuntaneuvosto,
  • yhteinen kirkkoneuvosto ja
  • vähintään kymmenen hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan seurakuntavaaleissa äänioikeutettua jäsentä (jäsenaloite).

Aloiteoikeuden sisältöä ei säännöksessä rajata. Hiippakuntavaltuuston tehtävänä on tukea ja edistää kirkon tehtävän toteuttamista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Aloiteoikeus kattaa esimerkiksi hiippakunnan tai seurakuntien hallinnon, talouden tai toiminnan kehittämisen. Aloite voisi koskea myös voimassa olevan kirkollisen lainsäädännön muuttamista, jolloin hiippakuntavaltuuston tehtävänä on arvioida aloitteen lähettämistä hiippakuntavaltuustoesityksenä kirkolliskokoukselle.

Miten aloite tehdään?

Jäsenaloite on tehtävä kirjallisesti ja siinä on oltava jokaisen aloitteen tekijän omakätinen allekirjoitus. Suullinen vireillepano ei ole mahdollinen. Allekirjoitusten yhteyteen on selvästi merkittävä aloitteentekijän nimi, syntymäaika sekä se seurakunta, jossa hänellä on äänioikeus.

Aloiteasiakirjasta tulee käydä ilmi myös lähettäjä sekä hänen yhteystietonsa aloitteen käsittelemiseksi. Lähettäjällä tarkoitettaan sitä henkilöä, joka toimittaa asiakirjan hiippakuntavaltuustoa varten tuomiokapitulille. Yhteystietoina aloitteeseen on merkittävä sähköposti- tai postiosoite, johon aloitetta koskevat tiedonannot tai muut tarvittavat yhteydenotot aloitteen käsittelemiseksi tulisi tehdä.

Mallilomake hiippakuntavaltuustoaloitetta varten löytyy kirkkohallituksen Yleiskirjeen 22/2013 liitteestä.