Etusivu / Ohjeita seurakuntien toiminnan ja hallinnon järjestämiseen koronaepidemian aikana

Ohjeita seurakuntien toiminnan ja hallinnon järjestämiseen koronaepidemian aikana

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 11.2.2022 päättänyt kumota 7.2.2022 annetun yleisötilaisuuksien tai yleisten kokousten kieltämistä koskevan päätöksen 14.2.2022 lukien. Näin ollen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin 7.2.2022 antama ohje seurakunnille ei ole enää voimassa 14.2.2022 alkaen kokoontumisrajoitusten osalta.

Aluehallintoviraston määräys, joka velvoittaa laajasti tilojen käytöstä vastaavia toimijoita ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä, on edelleen voimassa 22.2.2022 asti. Määräys perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d.

Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset ovat voimassa 30.6.2022 asti koko Suomessa.

Ohje Espoon hiippakunnan seurakunnille (7.2.2022)

Tuomiokapitulin ohjeet Espoon hiippakunnan seurakunnille 7.2.2022

Ohje Espoon hiippakunnan seurakunnille (2.12.2021)

Tuomiokapitulin ohjeet Espoon hiippakunnan seurakunnille 2.12.2021

Rippikouluohje Espoon hiippakunnan seurakunnille (27.4.2021)

Tuomiokapitulin rippikouluohje Espoon hiippakunnan seurakunnille 27.4.2021

Ohje ehtoollisen vieton mahdollisuuteen kokoontumisrajoitusten aikana (13.1.2021)

Teksti piispa Kaisamari Hintikan Espoon hiippakunnan kirkkoherroille suunnatusta kirjeestä

Uusi kokoontumisohje Espoon hiippakunnan seurakunnille (20.11.)

Tuomiokapitulin ohjeet Espoon hiippakunnan seurakunnille 20.11.2020

Piispojen ohje laulamisesta ja musiikista (1.6.)

01_06_20 Piispojen ohje laulamisesta ja musiikista

Ohje  kokoontumisrajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osalta 1.6.2020 alkaen (annettu 19.5.)

Piispojen tarkennettu ohje kokoontumisrajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta

Kolehtiohje 1.6. alkaen

11_05_20 – kolehtiohje

Ohje ehtoollisenvietosta 1.6. alkaen

Ohjeet ehtoollisen vietosta 01062020 alkaen Espoon hpk

THL:n ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä

Ohje yleisötilaisuuksiin yleisiin kokoontumisiin ja julkisten tilojen käyttöön_140520

Kesätoiminnan ohjeistus 7.5.2020

Ohje lasten ja nuorten kesätoiminnasta Suome ev.-lut. kirkon seurakunnissa poikkeusolojen aikana

Ohjeistus 5.5.2020

Piispojen ohjeistus seurakunnille kokoontumisrajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta

Ohjeistus 26.3.2020

Pääsiäisen jumalanpalveluselämä

Kirkkohallitus valmistelee parhaillaan yhteystyössä tuomiokapitulien kanssa pääsiäisen ajan jumalanpalveluselämään liittyviä suosituksia ja materiaalia. Ne lähetetään seurakunnille ensi tilassa.

Piispat ovat keskustelleet ehtoollisen vietosta pääsiäisen pyhinä. Näiden keskustelujen ja viranomaisten kanssa käymieni keskustelujen pohjalta Espoon hiippakunnassa linjataan seuraavasti:

Seurakunnassa voidaan viettää kiirastorstaina ja/tai pääsiäisyönä messua (tai pääsiäispäivänä, mikäli seurakunnassa ei vietetä pääsiäisyön messua) pienimuotoisesti. Päätöksen messun viettämisestä tekee kirkkoherra. Messun vietossa on otettava huomioon seuraavat näkökohdat:

o Paikalla on vain yksi pappi. Hänen tehtävänään on toimittaa ehtoollisen sakramentti.
o Muut läsnäolijat edustavat seurakunnan muita työntekijäryhmiä ja seurakuntalaisia mahdollisimman tasapainoisesti. Jokaisella läsnäolijalla on jokin palvelutehtävä messussa.

o Messun johdantosanoissa ja rukousteksteissä tulee aivan erityisesti huomioida se seurakunta, joka ei voi osallistua sakramentin jakamiseen, mutta kaipaa sitä.
o Paikalla olevien määrässä noudatetaan tiukasti voimassa olevaa viranomaisten ohjeistusta. Tätä ohjetta annettaessa tämä on korkeintaan 10 henkilöä.

o Messun järjestelyissä otetaan erityisen huolellisesti huomioon turvavälit ja hygienianäkökohdat
o Messu striimataan paikallisten resurssien mukaan, eikä sitä tallenneta ennakolta.

o Mahdollisia messun toteutustapoja eivät ole:

o pelkkien pappien toimittama ehtoollinen, jossa muuta seurakuntaa ei ole läsnä

o ”kotiehtoollinen”, jossa papin ajatellaan virtuaalisesti konsekroivan leivän ja viinin

Tämä ohjeistus koskee jumalanpalveluksia, jotka järjestetään poikkeusolojen vallitessa kiirastorstaista toiseen pääsiäispäivään 2020. Ne perustuvat tilanteeseen illalla 26.3.2020. Mikäli viranomaisohjeistukset muuttuvat, ohjeita tarkennetaan tai muutetaan tarpeen mukaan. Seurakunnissa on siis hyvä varautua mahdollisiin muutoksiin lyhyelläkin aikavälillä.

Lisätietoja asiantuntija Kati Pirttimaa, kati.pirttimaa@evl.fi, 050 3427007.

Hallinnon järjestäminen seurakunnissa

Kirkkohallituksen täysistunto päätti ti 24.3., että kirkkovaltuuston päätösvaltaa voidaan välttämättömissä ja kiireellisissä asioissa siirtää kirkkoneuvostolle mikäli kirkkovaltuustoa ei saada päätösvaltaisena koolle. Näin ollen kirkkovaltuuston kokoukset voidaan perua poikkeustilanteen vuoksi. Seurakuntaneuvostot voivat jatkossa järjestää kokouksensa etäkokouksina. Tämä vaatii kuitenkin sen, että jokaisella jäsenellä on yhdenveroiset tekniset mahdollisuudet osallistua kokoukseen. Tarkemmat tiedot löytyvät Kirkkohallituksen yleiskirjeestä 12/2020.

Lisätietoja lakimiesasessori Sari Anetjärvi, sari.anetjärvi@evl.fi, 0405888317.

Hautaustoimi

Kirkkohallitus on lähettänyt 25.3.2020 seurakunnille ohjeistuksen hautaustoimen varautumisesta korona -tilanteessa. Liitte löytyy tämän sivun alalaidasta.

Työnkuvien muutos ja lomautukset

Joissakin seurakunnissa taloudelliset haasteet yhdistettynä muuttuneeseen työtilanteeseen lisäävät paineita lomautuksiin ja YT-neuvotteluiden käynnistämiseen. Nämä asiat kuuluvat seurakunnan päätäntävaltaan, mutta haluan siitä huolimatta kiinnittää huomionne muutamiin näkökohtiin:

Seurakunnat eivät ole yksityisiä toimijoita, vaan ne nähdään osana julkista sektoria. Korona- kriisin mahdolliset taloudelliset seuraukset tuntuvat seurakuntatalouksissa pääasiassa viiveellä. Siksi lomautusten käynnistämisen perusteleminen poikkeustilanteen tuomilla taloudellisilla rajoitteilla ei ole tällä hetkellä suotavaa eikä tämän suuntainen viestintä toivottavaa.

Seurakuntatyönantajan vastuu työntekijöistä on erityisen merkittävä näinä yhteiskuntaa monella tapaa ravistelevina aikoina.

Monen perinteiset työtehtävät ovat vähentyneet radikaalisti. Samaan aikaan seurakuntiin kohdistuu uudenlaisia odotuksia ja paineita sekä aineellisen että hengellisen tuen lisäämiseksi ja uusien tuki- ja työmuotojen kehittämiseksi. Olemme vasta kriisin alkumetreillä. Siksi on liian aikaista arvioida minkälaisia uusia tarpeita ja työtehtäviä sen pitkittyessä ilmaantuu. Sen vuoksi kehotan joustavuuteen ja malttiin.

Koronaviruksen aiheuttavat taloudelliset vaikutukset tuntuvat kuitenkin jo nyt monilla yhteiskunnan aloilla, aivan erityisesti palvelualoilla ja pienten yritysten toiminnassa. Työttömyyskassat ovat jo varoittaneet, että niille tulee suuria vaikeuksia vastata nopeasti kasvavaan työttömien määrään. Siksi seurakuntien tulisi kantaa yhteiskuntavastuunsa pyrkimällä mahdollisuuksien mukaan olemaan kasvattamatta työttömyyskassoihin kohdistuvaa painetta. Jos kassojen kapasiteetti ei riitä, tulemme näkemään tämän hyvinkin pian esimerkiksi lisääntyneenä tarpeena diakoniatyössä.

Lisätietoja lakimiesasessori Sari Anetjärvi, sari.anetjärvi@evl.fi, 0405888317.

Työssäjaksaminen

Tässä nopeasti kehittyneessä ja uudenlaisia paineita luovassa tilanteessa seurakunnan työntekijöiden jaksaminen joutuu tavallista suuremmalle koetukselle. Siksi on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että työntekijöille tarjotaan nyt erityisesti lyhytkestoista työnohjausta.

Lisätietoja antaa asiantuntija Sirpa Tirri, sirpa.tirri@evl.fi, 050 4314049.

Ohjeistus 18.3.2020

Jumalanpalvelukset

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat kirkon hengellisen elämän ytimessä. Kirkko rukoilee lakkaamatta. Tällä on kriisiaikana aivan erityinen merkitys. Piispat ovat yhdessä sopineet, että jumalanpalvelukset pidetään sanajumalanpalveluksina. Jumalanpalvelus toteutetaan seurakunnan pääkirkossa siten, että paikalla ovat vain jumalanpalveluksen toimittajat.

Piispat ohjeistivat, että jumalanpalvelukset striimataan ja lähetetään internetissä kussakin seurakunnassa käytettävissä olevin keinoin. Käytettävissä olevin keinoin tarkoittaa, että striimaamiseen rohkaistaan, mutta se toteutetaan paikalliset olosuhteet ja resurssit huomioon ottaen.

Paikallisesti on syytä huolehtia siitä, että seurakuntalaisia tiedotetaan siitä, missä ja millä välineillä jumalanpalveluselämään voi liittyä. Seurakuntien työntekijäresurssien oikea kohdentaminen on välttämätöntä, ja yhteistyötä muiden seurakuntien kanssa suositellaan. Tässä tilanteessa tukeudutaan myös radio- ja tv-jumalanpalveluksiin ja muiden lähiseurakuntien seurakuntien striimattuihin jumalanpalveluksiin. YLE TV1 lähettää korona-aikana TV-jumalanpalveluksen joka sunnuntai. Myös Ylen kanavilla hartauksien määrää lisätään.

Monessa seurakunnassa on toimivia käytäntöjä striimaamiseen ja/tai radiolähetyksiin paikallisradiossa. Näitä keinoja on hyvä edelleen käyttää, ja naapuriseurakunnat voivat tukea toisiaan.

Vinkkejä striimaamisen järjestämiseen:

  1. Tutustu Sakastin sivuilla olevaan ohjeistukseen ”Etäläsnäoloa toimintaan ja tilaisuuksiin”: https://sakasti.fi/kriisit-ja-varautuminen/nain-varaudut/koronavirus/etalasnaoloa-toimintaan-ja-tilaisuuksiin/.
  2. Helpot ohjeet striimaukseen: https://evl.fi/plus/kirkon-viestinta/striimaus-ja-av-sisallot/helpot-ohjeet-striimiin
  3. Virtuaalikirkko-sivusto on myös mahdollinen ratkaisu: https://www.virtuaalikirkko.fi/. Kyseessä on jumalanpalvelusten välittämiseen erikoistunut palvelu. Virtuaalikirkko tarjoaa sekä järeämpiä täyden palvelun ratkaisuja kuvauskalustolla että kevyempiä menetelmiä suoratoistoon.

 Tekijänoikeudet tulee huomioida. Yhteisökanavien kautta striimaamiseen tarvitaan Teostolta mediapienlupa. Koronatilanteen vuoksi Teosto tekee joihinkin lupiin väliaikaisia poikkeuksia, joiden myötä olemassa oleva lupa julkiseen esittämiseen sisältää luvan välittää sisältöä verkossa kokoontumisrajoitusten ollessa voimassa. Tästä tietoa Teoston sivuilta: https://www.teosto.fi/teosto/uutiset/striimaus-ja-musiikin-kaytto-koronatilanteen-aikana.

Facebookissa toimii Kirkko striimaa-ryhmä, joka tarjoaa vinkkejä striimaukseen ja mahdollisuuden kysellä vinkkejä toteutuksiin.

Kirkolliset toimitukset

Hautaan siunaamiset

Piispojen ohjeessa 16.3.2020 todettiin, että kirkolliset toimitukset hoidetaan poikkeusjärjestelyin. Valtioneuvoston ohjeistus sekä AVI:n antama määräys koskee kaikkia yli kymmenen hengen julkisia tilaisuuksia sisä- ja ulkotiloissa. Sisällä kirkossa ja ulkona tapahtuvat hautaukset rinnastuvat näin toisiinsa. Haudalla tapahtuvaa siunaamista kannattaa suosia.

Kirkko sitoutuu yhdessä muiden toimijoiden kanssa kaikin tavoin edistämään ihmisten turvallisuutta. Siksi kaikkia yli kymmenen hengen tilaisuuksia pyritään välttämään. Hautausten osalta tilanne voi muodostua hyvin vaikeaksi ja tilanne edellyttää erityistä pastoraalista johtamista. Seurakunnan on varmistettava, että järjestelyistä vastaavat omaiset ovat tietoisia tästä rajoituksesta ja aloittavat suunnittelun tältä pohjalta.

Perheiden ja omaisten tulee sopia siitä, keiden on mahdollista olla paikalla. Kanttoria, suntiota ja pappia ei tarvitse sisällyttää kymmenen hengen kiintiöön. Sen sijaan esimerkiksi valokuvaaja, ulkopuoliset kantajat (palokunta tms.) ja esiintyvät muusikot kuuluvat kiintiöön.

Piispojen 18.3.2020 antaman tarkentavan hautajaisia koskevan ohjeistuksen mukaan hautaan soiunaamissa voivat pastoraalisista syistä olla läsnä vainajan kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin annetun 10 henkilön rajan. Muilta osin piispojen aiempi linjaus jumalanpalveluksista ja kirkollisista toimituksista on edelleen voimassa.

Yleisenä rajana pysyy edelleen rajoitus kymmeneen osanottajaan. Tämän peruste on vakava tartuntatautitilanne ja pyrkimys hillitä koronaviruksen leviämistä, mikä voi olla vaarallinen erityisesti vanhuksille ja riskiryhmiin kuuluville. Piispat toivovat kaikkien ymmärrystä tälle tosiasialle.

Jos hautaan siunaamisesta muodostuu lähiomaisten siihen osallistuessa yli 10 hengen tilaisuus, tulee kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrkiä välttämään tartuntariskiä esimerkiksi niin, että osallistujat ovat siunauskappelissa tai haudalla riittävän etäällä toisistaan. Luonnollisesti on selvää, ettei vähänkään hengitystieoireita saaneen henkilön tule osallistua siunaustilaisuuteen.

On ensiarvoisen tärkeää, että seurakunnan linja toimitukseen osallistuvien suhteen on yhtenäinen. Seurakunnan kirkkoherran tulee linjata asia selkeästi, ja kaikkien työntekijöiden tulee toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Lähtökohdan on aina oltava hallituksen päätöksen mukainen toiminta. Sen rinnalla seurakunnan tulee kertoa laajasti kaikista tavoista, joilla osallistuminen on mahdollista muuten kuin olemalla fyysisesti läsnä siunaustilaisuudessa. Striimaamisen liittyviä käytäntöjä voidaan soveltaa myös kirkollisten toimitusten kohdalla. Tärkeintä on kaikissa tilanteissa keskustellä omaisten kanssa ja miettiä, miten lievittää niiden ihmisten lisäahdistusta, jotka surun keskellä joutuvat jäämään pois siunaustilaisuudesta.

Arkkuhautauksessa ensisijainen siunaamispaikka on haudalla. Tuhkauksessa ensisijainen toimintatapa on toimittaa arkussa olevan vainajan siunaus ennen tuhkausta. Piispainkokouksen antaman ohjeen mukaan tuhkaamisen jälkeen tapahtuvalle siunaukselle vaaditaan erityisen painavat perusteet. Poikkeusolot voivat muodostaa tällaisen perusteen, mutta menettelyn poikkeuksellisuutta tulee painottaa.

Sekä arkkuhautauksen että tuhkauksen kohdalla on syytä rohkaista järjestämään muistotilaisuus poikkeusolojen päätyttyä. Muistotilaisuuden yhteydessä voidaan pitää uurnanlasku tai rukoushetki haudalla. Mikäli omaiset kuitenkin päätyvät järjestämään muistotilaisuuden kymmenen hengen rajoituksen puitteissa välittömästi siunauksen jälkeen, seurakunta voi harkintansa mukaan tarjota tilojaan heidän käyttöönsä.

Esillä on pidetty myös hautausten siirtämistä, mutta tällöin kylmätilojen kapasiteetti loppuu melko nopeasti.

Muut toimitukset

Ihmisten turvallisuus on ensisijaista kirkollisia toimituksia järjestettäessä. Tässä tilanteessa on myös syytä harkita toimituksen siirtämistä.

Vaikka kotikaste ei juridisesti katsottuna ole julkinen tilaisuus, on siinä syytä ohjeistaa noudattamaan samoja periaatteita kuin muissa tilaisuuksissa. Kasteiden kohdalla voidaan menetellä siten, että lapsi rekisteröidään kolmen kuukauden kuluessa väestötietojärjestelmään ja kaste toimitetaan myöhemmin.

On tärkeää, että toimitusten yhteydessä huolehditaan niin seurakuntalaisten kuin seurakunnan työntekijöiden turvallisuudesta.

Yksityinen ehtoollinen

Jos joku on kuolemanvaarassa tai muuten hätätilanteessa ja hän haluaa ehtoollista, seurakunnasta se pyydettäessä toimitetaan. Näitä tilanteita on harkittava tapauskohtaisesti ja ne on toteutettava erityistä huolellisuutta noudattaen sekä paikallisten hoitolaitosten ja asumisyksiköiden ohjeita seuraten. Muussa tilanteessa yksityisen ehtoollisen jakamiselle tulee olla painavat perusteet.

Mikäli kotona oleva henkilö toivoo ehtoollista, on noudatettava sairaalaehtoollisen jakotapaa. Ehtoollisen jakaja käyttää ehtoollisaineita käsitellessään ja ehtoollista jakaessaan kertakäyttöhansikkaita, jotka hävitetään käytön jälkeen. Ehtoollisen vietossa käytetään erillispikareita ja työntekijä antaa ehtoollisleivän suoraan ehtoollisvieraan käteen. Ehtoollisenjakajan on syytä varata kotikäynnille mukaan riittävä määrä pikareita sekä hansikkaat.

Rippikoulu

Lähtökohtaisesti pyritään toteuttamaan kesän intensiivijaksot suunnitellusti.

Mikäli tulevat viikot ja hallituksen linjaukset vaativat toisenlaisia toimenpiteitä, niihin reagoidaan nopeasti. On helpompaa perua kesän intensiivijaksoja lyhyelläkin varoajalla kuin perua niitä nyt ja sitten yrittää käynnistää niitä myöhemmin uudelleen.

Konfirmaatiojumalanpalvelusten järjestäminen ei väkimäärärajausten takia ole tällä hetkellä mahdollista. Ne tulee siirtää myöhempään ajankohtaan.

Ryhmien kokoontumiset ennen intensiivijaksoa tulee toteuttaa mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksin. Kokoontumiset korvaava etäopetus tulee suunnitella ja sen toteuttamisesta tulee sopia paikallisesti.

Rippikoulun etäopetukseen on kerätty materiaalia Sakastin sivuille:

https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus/rippikoulu/etaopetuksen-materiaalia

Rippikoulun digitaalisesta kehittämisestä voi lukea blogitekstiä:

http://www.rippikoulu.wordpress.com/

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä eduskunta päättää keskiviikon 18.3.2020 aikana, jonka jälkeen opetusministeriö laatii tarkemmat ohjeet mahdollisimman pian.

Kaikki opetusta ja varhaiskasvatusta (mukaan lukien kerhot, esiopetus, apip) koskevat tiedotteet, käytännön ohjeet ja suositukset tulevat ensimmäiseksi tänne:

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetushallituksen-toiminta-ja-koronavirus

Useampi kunta on jo linjannut, että jos lapsi on poissa epidemian aikana aamu- ja iltapäivätoiminnasta, niin perheiltä ei peritä maksua.

Kirkkojen aukiolo

Kirkko on turvapaikka hädän keskellä. Piispat ohjeistivat seurakuntia pitämään kirkkojen ovia auki. On tärkeä antaa mahdollisuus hiljentyä rukoukseen ja/tai saada keskusteluapua. Kussakin seurakunnassa on paras paikallisymmärrys käytännön toteutukseen. Poikkeusolojen määräyksiä tulee noudattaa. Kirkossa ei saa olla yhtä aikaa yli 10 hengen joukkoa, etäisyyttä on oltava reilusti ja tilojen puhtaudesta on pidettävä erityistä huolta. Nämä näkökohdat edellyttävät riittävän työntekijämäärän paikallaoloa kirkon aukiolon aikana.

Sielunhoidolliset keskustelut ja yksinelävien tukeminen

Kriisitilanteessa, joka herättää paljon huolta ja epävarmuutta, tuen ja keskusteluavun tarjoaminen on äärimmäisen tärkeää. Seurakuntien työntekijöiden tulee olla puhelimitse tavoitettavissa keskustelua varten.

Yksinelävät riskiryhmiin kuuluvat ja vanhukset tarvitsevat myös konkreettista tukea. Seurakuntien diakoniatyö on monin paikoin aktiivisesti ryhtynyt toimiin esim. kaupassakäyntiavun järjestämiseen.

KDS ja hiippakunnat ovat valmistelleet erilliset diakonian alan ohjeet muun muassa Kirkon keskusteluavusta, vapaaehtoistoiminnasta, taloudellisesta ja aineellisesta avustamisesta sekä vastaanottotoiminnan käytännöistä, valmiuslain vaikutuksista seurakunnissa työskenteleville terveydenhuollon ammattihenkilöille, digitaalisuudesta diakonissa, harjoitteluista ja kotikäynneistä poikkeusolojen aikana. Ohjeistus löytyy Sakastista: https://sakasti.fi/diakonia/diakonian-ohjeita-koronavirus-epidemian-aikana/

Keskusteluapua erityisesti nuorille ja koululaisille: https://kirkonkeskusteluapua.fi/nuorille/?fbclid=IwAR3yZnYlK6AG1XL8dLavlcA2FaXkYOOIKIH0Q9gdedoCNdiZGS9PwIbG-S4

Kriisiviestintä

Kirkkoherra johtaa seurakunnassa kriisiviestintää sekä seurakunnan toimia poikkeusoloissa. Kriisiviestintätilanteessa on tärkeää, että seurakunnan työntekijät keskustelevat kysymyksistä oman esimiehensä kanssa. Epäselvissä tilanteissa kirkkoherra voi pyytää tuomiokapitulin apua.

Tuomiokapitulissa yhteyshenkilö on lakimiesasessori Sari Anetjärvi, sari.anetjarvi@evl.fi; 040 5888317

Sijaisuudet

Poikkeustilanteessa on tärkeää, että sijaisjärjestelyt käydään läpi paikallisesti. Työpaikoilla on syytä varautua mahdolliseen koronaviruksen laajamittaisen leviämisen vaikutuksiin työn järjestämisessä ja työvoiman käytössä. Mikäli avainhenkilö sairastuu, on olennaista, että salasanat, avaimet jne. ovat tarvittavien henkilöiden käytössä. Toiminnan jatkuvuus tulee turvata myös poikkeusoloissa.

Sijaisjärjestelyihin on hyvä varautua rovastikuntatasolla. Pappien osalta tukea saa tuomiokapitulista notaari Pilvi Keravuorelta, pilvi.keravuori@evl.fi; 050 4628616.

Yli 70-vuotiaat papin viransijaiset

Varsinkin pienissä seurakunnissa saattaa toimia papin lomasijaisena väliaikaisesti 70 vuotta täyttäneitä pappeja. Valtioneuvoston ohjeen nojalla heillä on halutessaan mahdollisuus jättäytyä pois tehtävistä ja tässä tapauksessa uuden sijaisen löytämiseksi kannattaa ottaa yhteyttä notaari Pilvi Keravuoreen.

Työkuvien muutokset

Työnantaja voi työnjohto- ja valvontaoikeutensa perusteella määrätä paikasta, jossa työ- ja virkatehtävät suoritetaan, ellei työsopimuksessa ole rajoitettu tätä työnantajan oikeutta. Työnantaja voi myös yksipuolisesti tehdä töiden asianmukaisen järjestelyn kannalta tarpeellisia muutoksia tehtäviin sekä järjestellä työtehtäviä ja työaikoja siten, että työt tulevat tehdyksi myös muuttuneissa olosuhteissa.

Tarkempia tietoja Kirkon työmarkkinalaitoksen sivuilta: https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/tyonantajan- tyokaluja/ohjeita-tyonantajalle/koronavirus

Seurakunnan hallinto

Kirkkolain 24 luvun 14 §:ssä säädetään poikkeusoloista. Kirkkohallituksen täysistunto kokoontuu tiistaina 24.3.2020 päättämään seurakuntien hallinnon järjestämisestä poikkeusoloissa. Tämän hetkisen tiedon mukaan suunnitelmissa on, että valmiuslain (1552/2011) 108 §:ään rinnastaen kirkkoneuvosto käyttää kirkkovaltuuston toimivaltaa, mikäli kirkkovaltuustoa ei saada päätösvaltaisena koolle.

Todennäköisesti seurakunnan luottamushenkilöt ja hallintoelimet voidaan rinnastaa kunnallisiin luottamushenkilöihin ja hallintoelimiin, joita ei koske 70 vuoden ikärajoitus ja 10 hengen enimmäisosallistujamäärä. Tällä hetkellä seurakuntien kirkko- ja seurakuntaneuvostot kutsutaan koolle normaaliin tapaan, ellei siirtäminen ole mahdollista. Riskiryhmiin kuuluvien on syytä noudattaa harkintaa osallistumisen suhteen. Olennaista on, ettei seurakuntien hallinto poikkeusoloissa vaarannu.

Koronaohjeistus 26 3 2020

Hautaustoimen varautuminen – ohje 25_03_2020

Espoon hiippakunta koronaohjeistus 18032020

Piispojen täsmentävä ohje kirkollisista toimituksista 18.3.2020

Kirkkohallituksen ohjeet koronaepidemian osalta, tarkennettu kolehtien osalta 20.3.

Kaikille avoin kirkon koronaohjeistus -evl.plus