Hallintopapereita ja käsi
Etusivu / Kirkkoon töihin / Seurakuntapastorin virantäyttö

Seurakuntapastorin virantäyttö

Seurakuntapastorin virkasuhde syntyy tuomiokapitulin antamalla viranhoitomääräyksellä seurakunnassa olevaan virkaan (KL 4:6 § 1 mom. 4 kohta).  Ennen määräyksen antamista tuomiokapituli varaa seurakunnalle tilaisuuden antaa asiasta lausunto.

Kirkkoherra on yhteydessä notaariin, kun seurakunnassa vapautuu seurakuntapastorin virka tai virkaan tarvitaan sijaista.

Seurakuntapastorin töitä etsivän on tärkeä täyttää avoin hakemus ja seurata kirkon työpaikkatorin ilmoituksia.