Siuntio Pyhän Pietarin kirkkon portti ja ovi auki
Etusivu / Kirkkoon töihin / Rikostaustaselvitys

Rikostaustaselvitys

Rekisteriotteen pyytäminen

Työhön valitun, jonka tehtäviin kuuluu pysyväisluonteisesti ja olennaisesti työtä lasten ja nuorten parissa yli kolmen kuukauden ajan, edellytetään näyttävän rikosrekisteriotteen (KL 6 luku 33 §). Maininta otteen vaatimisesta on oltava hakuilmoituksessa. Seurakunnan on ilmoitettava tuomiokapitulille tieto rikosrekisteriotteen tarpeellisuudesta ennen kirkkoherran tai kappalaisen viran haettavaksi julistamista ja seurakuntapastorin virkamääräyspyynnön yhteydessä. Valintapäätös on tehtävä ehdollisena ja vahvistettava rikosrekisteriotteen esittämisen jälkeen. Jos työjärjestelyjen kautta jonkun jo palvelussuhteessa olevan tehtäviin tulee kuulumaan olennaista lasten ja nuorten kanssa työskentelyä, rikosrekisteriote on vaadittava esitettäväksi ennen tehtävän aloittamista.

Virkaan tai työsuhteeseen otetun on itse tilattava edellytetty rikosrekisteriote.Otteesta ilmeneviä tietoja ei saa ilmaista muille kuin päätöksen tekijöille.  Ote on palautettava viipymättä sen esittäneelle henkilölle takaisin.

Työnantajan on esim. määräaikaisessa palvelussuhteessa ollutta henkilöä uudelleen palkattaessa tarkistettava, kuinka pitkän ajan tämä on uuden työ- tai virkasuhteen alkamista edeltävän vuoden aikana työskennellyt työnantajan palveluksessa rikostaustan selvittämismenettelyn piiriin kuuluvissa tehtävissä. Jos kolmen kuukauden aika täyttyy joko uuden työ- tai virkasuhteen alkaessa tai sen aikana, työnantajan on pyydettävä nähtäväksi henkilön rikosrekisteriote ennen uuden työ- tai virkasuhteen alkamista. Osa-aikaisuudella ei ole merkitystä kolmen kuukauden aikarajan soveltamisessa. Ratkaisevaa on työ- tai virkasuhteen kesto.

Otteen tilaaminen onnistuu helposti täyttämällä ja lähettämällä sähköinen hakemus Suomi.fi-palvelun kautta.