Ristisaatto vihkimysmessussa
Etusivu / Kirkkoon töihin / Kutsuttuna kirkon työhön -valmennus

Kutsuttuna kirkon työhön -valmennus

 

Valmennus kirkon uusille työntekijöille!

Kutsuttuna kirkon työhön -valmennukseen voivat osallistua kaikki Espoon hiippakunnan seurakuntien uudet työntekijät. Valmennuksessa yhdistyvät kirkon virkaan vihittävien ordinaatiovalmennus sekä Osallisena kirkon uskosta ja tehtävästä –orientoitumiskoulutus.

Kutsuttuna kirkon työhön -valmennukseen kuuluvat haastattelut, hiljaisuuden retriitti, työkaluja työhön -päivät, valmennusjakso, publiikki, vierailu piispalaan, juhlamessu, perehdytys sekä valmennuksen/koulutuksen päätyttyä käynnistyvä vuoden mittainen ryhmämentorointi. Valmennuksen tavoitteena on tukea kirkon työssä aloittavaa työntekijää. Vihkimystä hakevien edellytykset saada vihkimys tarkistetaan valmennukseen hakeutumisen yhteydessä. Valmennuksen laajuus on 3 op.

Valmennuksen  sisältöinä ovat oman kutsumuksen ja kirkon työn missionaarisen luonteen ja erityisyyden pohtiminen. Valmennuksen aikana paneudutaan kirkon työn keskeisiin osa-alueisiin, omaan tehtäväkenttään, tutustutaan tuo­mioka­pi­tuliin, sen toimintaan ja henkilöstöön sekä pohditaan kirkon tehtävään, virkaan ja kut­su­­muk­seen liit­ty­viä kysy­myksiä.

Tavoitteena on, että osallistuja vahvistaa käsitystään kirkon olemuksesta ja hengellisestä perustehtävästä, jäsentää ammattinsa ja osaamisensa seurakunnan ja kirkon työn kokonaisuuteen sekä hahmottaa hengellisen elämän hoitamisen merkityksen osana kirkon työntekijän ammatti-identiteettiä.

Valmennusten aikataulut.