Ristisaatto vihkimysmessussa
Etusivu / Kirkkoon töihin / Kutsuttuna kirkon työhön -valmennus

Kutsuttuna kirkon työhön -valmennus

Kutsuttuna kirkon työhön -valmennuksen kaaviokuva

Kutsuttuna kirkon työhön -valmennukseen voivat osallistua kaikki Espoon hiippakunnan seurakuntien uudet työntekijät. Valmennuksessa yhdistyvät kirkon virkaan vihittävien ordinaatiovalmennus sekä Osallisena kirkon uskosta ja tehtävästä –orientoitumiskoulutus. Kutsuttuna kirkon työhön -valmennukseen kuuluvat haastattelut, hiljaisuuden retriitti, valmennusjakso, vierailu piispalaan, publiikki,  juhlamessu, perehdytys sekä valmennuksen/koulutuksen päätyttyä käynnistyvä vuoden mittainen ryhmämentorointi. Yhdistetyn valmennuksen ja orientoitumiskoulutuksen laajuus on 3 op.

Valmennuksen keskeisinä sisältöinä ovat oman kutsumuksen ja kirkon työn missionaarisen luonteen ja erityisyyden pohtiminen. Valmennuksen aikana paneudutaan kirkon työn keskeisiin osa-alueisiin, omaan tehtäväkenttään, tutustutaan tuo­mioka­pi­tuliin, sen toimintaan ja henkilöstöön sekä pohditaan kirkon tehtävään, virkaan ja kut­su­­muk­seen liit­ty­viä kysy­myksiä.

Valmennuksen tavoitteena on tukea kirkon työssä aloittavaa työntekijää. Vihkimystä hakevien edellytykset saada vihkimys tarkistetaan valmennukseen hakeutumisen yhteydessä.

Osallisena kirkon uskosta ja tehtävästä -koulutus on tarkoitettu kirkon palvelukseen tulleille uusille työntekijöille osana heidän työelämään orientoitumistaan ja perehdyttämistään. Tavoitteena on, että osallistuja vahvistaa käsitystään kirkon olemuksesta ja hengellisestä perustehtävästä, jäsentää ammattinsa ja osaamisensa seurakunnan ja kirkon työn kokonaisuuteen sekä hahmottaa hengellisen elämän hoitamisen merkityksen osana kirkon työntekijän ammatti-identiteettiä.

Vuoden 2019 valmennuksen/orientoitumiskoulutuksen aikataulut.

Lue lisää hiljaisuuden retriitistä.

Ilmoittautuminen kevään 2019 Osallisena kirkon uskosta ja tehtävästä -orientoitumiskoulutukseen.

Ilmoittautuminen syksyn 2019 Osallisena kirkon uskosta ja tehtävästä -orientoitumiskoulutukseen.