Siuntio Pyhän Pietarin kirkkon portti ja ovi auki
Etusivu / Kirkkoon töihin / Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi

Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi

Henkilöstösuunnittelulla tarkoitetaan tulevaisuuteen katsovaa

  •  työvoiman oikean määrän ja laadun arvioimista
  •  riittävän osaamisen turvaamista työn tavoitteiden saavuttamiseksi
  •  osaamisen kehittämistarpeen ennakointia
  •  henkilöstökustannusten ennakointia.

Henkilöstösuunnittelun lähtökohtana ovat seurakunnan työn visio ja tavoitteet. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi henkilöstön työmotivaatioon ja muutoshalukkuuteen, ja se kannattaa toteuttaa yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Kirkko ja seurakunnat elävät nopean yhteiskunnallisen muutoksen keskellä. Tekninen kehitys tuo koko ajan uusia työtapoja ja muuttaa työn sisältöä. Seurakunnallista työtä on tarpeen jatkuvasti tarkastella – tehdäänkö oikeaa työtä ja oikeilla tavoilla? Kirkkoon kohdistuu uusia odotuksia ja paineita. Joudutaan vakavasti pohtimaan, mitä ja miten niihin pitäisi vastata. Seurakuntien jäsenmäärän väheneminen on valtava teologinen ja taloudellinen haaste kirkolle. Mitä ihmiset kirkolta ja sen työntekijöiltä toivovat ja odottavat? Ja mikä vielä tärkeämpää, mitä ihmiset oikeastaan tarvitsevat ja mitä kirkon heille pitäisi antaa?

Harkittaessa palvelussuhteiden täyttämistä on tärkeää pohtia, ovatko nykyiset toimintatavat tavoitteiden saavuttamiseksi tarkoituksenmukaisia ja ovatko nykyiset henkilöstöresurssit parhaassa mahdollisessa käytössä. Uuden henkilöstön hankkimisen sijasta saattavat töiden uudelleen järjestely tai ulkoistaminen olla tarkoituksenmukaisempia  ja taloudellisempia ratkaisuja. Rekrytointia eli henkilöstön hankintaa varten on määriteltävä:

  •  millaisia tehtäviä ja vastuualueita henkilö tulee hoitamaan
  •  mitä osaamista ja ominaisuuksia tehtävien hoitaminen vaatii
  •  millä ehdoilla ja hinnalla soveltuva henkilö voidaan saada
  •  miten hakijoiden osaaminen ja soveltuvuus voidaan parhaiten selvittää.