Todistus pastoraalitutkinnosta
Etusivu / Tukea työhön / Seurakuntatyön johtamisen tutkinto vuodesta 2021 alkaen

Seurakuntatyön johtamisen tutkinto vuodesta 2021 alkaen

Suomen ev.lut. kirkon piispainkokous on päättänyt seurakuntatyön johtamisen tutkinnon uudistamisesta vuoden 2021 alusta lukien. Asiaa koskeva aineisto on nähtävissä piispainkokouksen verkkosivuilla.

Uudistuneen seurakuntatyön johtamisen tutkinnon tavoitteena on antaa papille kirkkoherran viran hoitamisen kannalta välttämättömät tiedot, taidot ja osaaminen. Tutkinnon laajuus on vuodesta 2021 alkaen viisi opintopistettä (5 op).

Luvan seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamiseen myöntää ja tutkinnon järjestää entiseen tapaan tuomiokapituli. Tutkintoa ei voi korvata muilla johtamisen opinnoilla tai aikaisemman osaamisen hyväksi lukemisella.

Lupa uudistuneen seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamiseen voidaan antaa papille, joka on

1)      suorittanut pastoraalitutkinnon;

2)      suorittanut Johtamisen perusteet -koulutuksen tai hankkinut muilla tavoin vastaavan osaamisen; sekä

3)      osallistunut johtamispotentiaalikartoitukseen ja tuomiokapitulin järjestämään ammatilliseen uraohjauskeskusteluun.

Tuomiokapituli antaa seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta todistuksen, josta ilmenevät tutkinnon laajuus, osaamistavoitteet ja arvosana. Tuomiokapituli voi myös hylätä suorituksen. Tutkinnon suorittaminen ja sen arvosana merkitään nimikirjaan.

Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon hyväksytty suorittaminen kelpoistaa hakemaan kirkkoherran virkaa Suomen ev.lut. kirkossa.

Keskeisimmät muutokset vuoteen 2020 saakka voimassa olevaan seurakuntatyön johtamisen tutkintoon verrattuna ovat:

·         Tutkinnon laajuus supistuu kuudesta opintopisteestä viiteen.

·         Tutkintoon ei enää sisälly nykymallista psykologista soveltuvuustutkimusta.

·         Luvalle suorittaa seurakuntatyön johtamisen tutkinto tulee neljä edellytystä:

1)      suoritettu pastoraalitutkinto

2)      osallistuminen Johtamisen perusteet -koulutukseen tai vastaava muulla tavoin hankittu osaaminen, jonka tuomiokapituli hyväksyy

3)      osallistuminen johtamispotentiaalikartoitukseen

4)      ammatillinen uraohjauskeskustelu tuomiokapitulissa johtamispotentiaalikartoituksen jälkeen.

·         Johtamispotentiaalikartoitukseen ja uraohjauskeskusteluun osallistuminen eivät ole osa itse tutkintoa eikä niihin osallistuminen kerrytä tutkinnon opintopisteitä.

·         Johtamispotentiaalikartoituksesta ei anneta arvosanaa eikä sillä ole vaikutusta seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annettavaan arvosanaan.

·         Uraohjauskeskustelussa pohditaan johtamispotentiaalikartoituksen valossa seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamista suunnittelevan papin ammatillisia ura- ja kouluttautumisvaihtoehtoja.

Papin, joka suunnittelee hakeutuvansa suorittamaan seurakuntatyön johtamisen tutkintoa vuonna 2021, tulee suoritusluvan saadakseen täyttää kaikki edellä sanotut edellytykset. Tästä syystä Espoon hiippakunnan tuomiokapituli järjestää Johtamisen perusteet -koulutuksen jo vuonna 2020. Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamista vuonna 2021 suunnittelevien pappien on syytä ottaa tämä erityisesti huomioon vuoden 2020 koulutussuunnitelmassaan.

Lisätiedot: hiippakuntadekaani Kai Peltonen