liitutauluun piirretty ikhtys-kala
Etusivu / Tukea työhön / Konsultointi / Konsulttiverkosto -

Konsulttiverkosto -

Espoon hiippakunnan konsultteina toimivat:

Päivitetty 3.4.2023

Sari Anetjärvi

Työskentelen Espoon seurakuntayhtymän hallintojohtajana. Johdan yhtymän palvelukeskusta, jossa hoidetaan muun muassa henkilöstö- ja palvelussuhdeasioita. Toimin myös yhtymän lakimiehenä ja työsuojelupäällikkönä. Olen työskennellyt aiemmin myös tuomiokapitulin lakimiesasessorina sekä seurakunnan lähetyssihteerinä.

Työhöni kuuluu neuvonta ja konsultointi monenlaisissa työn ja työyhteisön ongelmatilanteissa sekä työntekijän työkyvyn heikkenemisen tilanteissa. Olen konsulttivalmennuksen jälkeen tehnyt myös pari oman työni ulkopuolista konsultointia samantyyppisissä tilanteissa. Vahvuuksikseni organisaatiokonsulttina katsoisin, että minulla on sekä säännösten ja rakenteiden että työyhteisön toiminnan ja lainalaisuuksien tuntemusta ja ymmärrystä.

Markku Elo

Olen Espoon seurakuntien johtava sairaalapappi Markku Elo. Työnohjaajana olen toiminut vuodesta 2007 ja

organisaatiokonsulttina vuodesta 2015. Ryhmätyönohjauksia ja konsultaatioita olen antanut enimmäkseen sairaaloidenhenkilökunnalle. Yksilötyönohjattavat ovat olleet sen sijaan seurakuntien työntekijöitä.

Teoreettinen taustani on lähinnä psykodynaaminen. Eri koulutuksissa olen perehtynyt työn kehittämisen, johtamisen ja asiakaslähtöisyyden kysymyksiin. Ohjaustilanteissa olen käyttänyt myös toiminnallisia menetelmiä ja bibliodraamaa.

Jyri Hakala

Hei. Olen Jyri Hakala oppilaitospastori, organisaatiokonsultti ja työnohjaaja Espoon Seurakuntayhtymästä. Virkatyössäni oppilaitospastorina olen tottunut toimimaan keskisuurten organisaatioiden kanssa monella tasolla verkostoyhteistyössä. Henkilöstömäärältään nämä ovat olleet yli tuhannen hengen työyhteisöjä. Olen toiminut kuuntelijana, kouluttajana ja työnohjaajana myös seurakuntien eri henkilöstöryhmille.

Organisaatiokonsultointi voi olla monenlaista. Koko organisaation auttamista, tiimin toiminnan tukemista, muutosten tukemista tai käynnistämistä. Kriiseistä selviäminen ja niihin varautuminen voi olla joskus tarpeen. Ajatusapu organisaatiolle on se mitä voin tarjota. Konsultoinnit ja ohjaukset voivat tapahtua myös luontoympäristössä maalla tai merellä. Melonta- ja eräoppaan koulutustausta mahdollistaa tämän. En toki vierasta istumatyötä sisätiloissa. Pääasia on tilaajan arjen helpottaminen.

Johanna Hirsto

Konsultoinnissa minusta tärkeintä on toivon säilyttäminen eli uusien mahdollisuuksien näkeminen työyhteisössä, ihmiskeskeisyys eli jokaisen työyhteisön jäsenen osallisuus sekä merkityksellinen ajankäyttö tehokkuuden ja mekaanisten ratkaisujen sijasta.
Olen työskennellyt seurakunnassa ja järjestössä, asiantuntijatehtävissä ja kouluttajana. Kaikkea työkokemustani sekä laajaa menetelmäosaamistani hyödynnän konsultoinneissa, esimerkiksi organisaatioiden ja tiimien kehittämiseen ja johtamiseen liittyvissä kysymyksissä. Työskentelen yksin tai konsulttiparin kanssa.

Antti Kujanpää

Olen palvellut kirkossa yli 20 vuotta kirkkoherran virassa kahdessa suuressa seurakunnassa Espoossa.  Eläkkeelle jäin syksyllä 2021. Virkatyöni ohella olen toiminut jonkinlaisena kätilönä muutamissa seurakuntien yhdistymisissä ja yhdistymisyrityksissä.  Toimin mieluusti työparin kanssa.

Syksyllä 2022 olin tukemassa Porvoon seurakuntien ja seurakuntayhtymän johtamisjärjestelmän kehittämistä. Se päättyi osaltani joulukuussa 2022. Olen käytettävissä tarpeista riippuen johtamisjärjestelmien kehittämishankkeissa tai seurakuntarakenteiden muutostehtävissä.

Minna Kotajärvi

Minulla on seurakuntatyön laaja kokemusta lähes 40 vuoden ajalta. Tällä hetkellä päätyöni on Kirkon keskusteluavun koordinointi seitsemässä seurakunnassa, joissa ohjaan ja koulutan noin sataa vapaaehtoista päivystäjää. Lisäksi tehtäviini kuuluu Järvenpään seurakunnan useiden strategia- ja työryhmien sihteeriys sekä prosessien ohjaaminen erikseen sovittavalla laajuudella. Toimin luottamusmiehenä neljättä kautta ja työsuojeluvaltuutettuna kolmatta kautta. Näissä tehtävissä olen hankkinut runsaasti kokemuksen työyhteisöön liittyvissä asioissa.

Olen kiinnostunut työyhteisön hyvinvoinnista ja ollut sekä suunnittelemassa että toteuttamassa työhyvinvointikyselyitä. Toinen kiinnostukseni kohde on erilaiset strategiaprosessit, joissa olen saanut olla mukana. Vahvuuteni on kokonaisuuksien hahmottaminen. Ihmisenä olen helposti lähestyttävä ja luottamusta herättävä.

Olen kirkon koulutettu työyhteisökonsultti ja työnohjaaja. Lisäksi olen saanut konsultin tehtävään soveltuvan ratkaisukeskeisen työyhteisösovittelija koulutuksen sekä suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon. Toimin mielelläni työparin kanssa.

Anne-Maria Laukkarinen

Olen Anne-Maria ”Mano” Laukkarinen pitkänlinjan kasvatuksen ammattilainen. Toimin Espoon seurakuntayhtymässäMano kasvatuksen asiantuntijana.

Kanssani asuu puolisoni ja jackrusselin terrieri Siru.

Tunnen hyvin kasvatuksen ja diakonian ja työhyvinvoinnin kysymyksiä. Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2000 lähtien. Kehittäminen ja työn tutkiminen kiinnostaa.

Yhdessä ajatteleminen ja keskeisten kysymysten löytäminen inspiroi.

Hannu Mäenpää

Olen 66v., isoisä, kolmen yhdeksi yhdistetyn seurakunta-alueemme kappalainen ja viiden papin lähiesimies. Takana 37 v pappina.
Olen viehättynyt organisaation toimivuuteen, viestintään  ja  työhyvinvointiin liittyviin kysymyksiin. Minulla on työyhteisökonsultin koulutuksen lisäksi, johtamisen JET-ammattitutkinto ja olen kouluttautumassa työnohjaajaksi.

Jaakko Niiles

Olen koulutukseltani pappi, pedagogi ja nuorisotyönohjaaja, ja toimin asiantuntijan tehtävässä Espoon tuomiokapitulissa. Olen tehnyt töitä monipuolisissa tehtävissä seurakunnissa ja kirkon järjestöissä erityisesti kasvatuksen työalalla.

Konsulttina minua kiinnostaa erityisesti johtamisen, työyhteisöjen, työprosessien ja organisoitumisen kehittäminen. Olen toiminut konsulttina monissa muutosprosesseissa ja auttanut organisaatioita kehittämään toimintaansa eteenpäin.
Yksi tärkeistä arvoistani on jokaisen henkilön osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Tämä tarkoittaa sitä, että haluan antaa kaikille tilaa sanoittaa omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan, jotta voimme yhdessä löytää parhaat ratkaisut organisaation kehittämiseen.

Hyödynnän monipuolisia työskentelytapoja, jotka sopivat erilaisten organisaatioiden tarpeisiin. Olen erikoistunut sparraamaan organisaatioita vaikeissa tilanteissa, joissa ongelmat tai ristiriidat ovat estäneet organisaation kehittymisen.

Konsulttina olen myös valmis kyseenalaistamaan vakiintuneita käytäntöjä ja etsimään uusia, luovia ratkaisuja organisaation kehittämiseen. Tämä vaatii jatkuvaa oppimista ja kehittymistä, ja olen aina valmis ottamaan vastaan uusia haasteita ja oppimaan uutta.

Yhteistyö kanssani tarkoittaa sitä, että saatte ammattitaitoisen konsultin, joka on sitoutunut auttamaan organisaatiotasi kehittymään kestävästi ja pitkäjänteisesti.

Mika Nurmi

Toimin tällä hetkellä Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa hiippakuntadekaanin tehtävissä ja yksi vastuistani on johtamisen tuki ja työyhteisökysymykset.

Työyhteisökonsulttina olen toiminut vuodesta 2010 alkaen. Konsultointien sisällöt ovat vaihdelleet strategiatyöskentelyistä johtamisjärjestelmän uudistamisen tukemiseen ja vuorovaikutuksesta tehtäväalan kysymyksiin. Työyhteisön toimintakulttuurien tutkiminen on kiinnostavaa. ”(Toiminta)kulttuurilla on voima, muttei (välttämättä) suuntaa”. Yhteinen suunta edellyttää yhteistä tutkimista, tunnistamista, sanoittamista ja siihen sitoutumista.

 

Ari Paavilainen

Olen toiminut konsulttina useissa seurakuntaliitoksissa ja seurakuntarakenteen muutoksissa. Jonkin verran olen toiminut organisaation toiminnan kannalta kriittisten kipupisteiden ongelmissa ja vaikeissa henkilöstökysymyksissä.

Margit Peltovirta

Kaipaako seurakuntasi tukea muutoksen tarpeen tunnistamiseen ja yhteisen vision kirkastamiseen?

Haluaisiko työyhteisösi yhteistä pohdintaa siitä, mikä seurakunnan toiminnassa on tulevaisuudessakin olennaista ja miten lähteä etsimään ja kokeilemaan uudenlaisia toimintamalleja toimintaympäristön vaatiessa muutosta?

Olen toiminut pappina seurakunnassa ja seurakuntayhtymässä ja tunnen hyvin seurakuntien toimintaympäristöjä ja toimintakulttuureja. Olen koulutukseltani myös työnohjaaja ja organisaatiokonsultti. Tätä kautta olen päässyt tutustumaan myös työyhteisöjen ja organisaatioiden dynamiikkaan.

Vuodesta 2019 olen toiminut seurakuntien luottamushenkilötoiminnan koulutussuunnittelijana. Työni kautta olen perehtynyt siihen, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia seurakunnilla on edessään tulevina vuosina. Haluan olla tukemassa myös luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välistä vuorovaikutusta yhteisen tavoitteen löytämiseksi ja vision kirkastamiseksi.

Anna-Kaisa Poikkimäki

Olen toiminut pappina vuodesta 2004 lähtien. Toimin nyt Nurmijärven seurakunnassa piirikappalaisena. (Aluekappalaisena).
Johtamisen kysymykset muuttuvassa toimintaympäristönsä kiinnostavat. Samoin esihenkilötyöskentely sekä strateginen johtaminen. Kirkon työntekijöiden jaksaminen ja työn merkityksellisyyden pohtiminen muuttuvassa maailmassa nyt ja tulevaisuudessa ovat minun mielenkiintoni kohteita. Työotteeni  on ratkaisukeskeinen. Opiskelen parhaillaan ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi.”
Olen lisäksi seksuaalineuvoja ja seksuaalihäirintäyhteyshenkilö. Sukupuolen ja seksuaalisuuden kysymykset työyhteisössä kiinnostavat; häirintä, tasa-arvo, kieli ja puhetapa jota käytämme työyhteisöissä ovat kiinnostukseni kohteita.
Harrastan kestävyysjuoksua- se saa ajatukset lentämään ja mielen rauhalliseksi. Samalla hoidan itseäni hengellisesti- juoksulenkki on minulle miniretriitti. Kuorolaulu ja lukeminen vievät muihin maailmoihin. Kuorolaulussa pidän harmoniasta ja soinnista jota saadaan yhdessä laulamalla, lukeminen avaa uusia maailmoja ja se auttaa ymmärtämään elämää laaja-alaisemmin. Ne tekevät minulle hyvää.

Anssi Tietäväinen

Olen perheneuvoja, työnohjaaja ja työyhteisökonsultti. Konsulttina ohjaan ja tuen työyhteisöjä ja tiimejä muutoksessa kohti toivottua parempaa. Tämä voi olla esimerkiksi erilaisia kehittämishankkeita, keskinäisen oppimisen ja vuorovaikutuksen parantamisen tavoittelua tai ongelma- ja kriisitilanteiden käsittelyä. Virkatyössäsi toimin Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen johtajana.

 

Sirpa Tirri

Toimin Espoon tuomiokapitulin asiantuntijana. Koulutukseltani olen diakonissa, työnohjaaja, organisaatiokonsultti ja

hallintotieteen maisteri. Pitkän kirkollisen virkaurani aikana olen toiminut konsulttina lukuisissa ja eri kokoisissatyöyhteisössä, joissa erilaiset kehittämisprosessit, muutosvaiheet, ongelma- ja ristiriitatilanteet ovat olleet konsultoinnin keskiössä.

Kun asioita sanoitetaan ja tarkastellaan yhdessä, kasvaa yhteinen ymmärrys, parhaimmillaan ratkeaa moni ongelma ja epäselvyys. Konsulttina tuen työyhteisöjä erilaisissa prosesseissa.

Salla-Maria Viitapohja

Työkokemus kirkossa:

hallintopappina 5 vuotta, kappalaisena ja lähiesimiehenä (hallintopapin tehtävässä) 12 vuotta, kirkkoherrana 14 vuotta (55-60 työntekijää). Jäin hiljattain eläkkeelle ja palvelen nyt mielelläni erilaisissa konsultointitehtävissä. Työskentelen mieluiten työparin kanssa.

Olen ollut mukana mm. seuraavissa hankkeissa:

Olen osallistunut Olarin seurakunnan ja Espoon seurakuntayhtymän erilaisten prosessien kehittämiseen, esim. sähköisten järjestelmien (mm. Prime varausjärjestelmä), hautauspalvelujen, kirkollisten kirjojen digitointi, diakonian avustusprosessien yhtenäistäminen, seurakuntien tilastointikäytäntöjen yhtenäistäminen ja hautauspalvelujen prosessien kehittäminen. Kirkko kauppakeskuksessa – projektissa olin projektin ohjausryhmässä sekä käytännön seurakuntatyön johtajana Isossa Omenassa. Kirkkoherran tehtävässä olen johtanut seurakunnassani organisaatiouudistusprosessin kolme kertaa ja ollut johtamassa Chapple-toimitilan ja uudenlaisen toimintakonseptin kehittämistä mm. palvelumuotoilun avulla.

Minua kiinnostavat seurakunnan sisäisten prosessien kehittämishankkeet, organisaatioiden kehittämishankkeet (mukaan lukien seurakuntarakenteen muutokset), mentorina toimiminen (erityisesti lähiesimiehille/ kirkkoherroille), työyhteisön haastavien tilanteiden kohtaaminen.

Kaisa Yletyinen

Olen pappi ja koulutettu organisaatiokonsultti. Työskentelen tällä hetkellä Leppävaaran seurakunnassa hallintopapin tehtävissä. Seurakuntatyöstä minulla on liki 20 vuoden ja väliportaan johtotehtävistä 10 vuoden kokemus. Ammatillista osaamistani olen täydentänyt opiskelemalla johtamista sekä jumalanpalvelusosaamista syventäviä koulutuksia. Tällä hetkellä opiskelen ratkaisu- ja voimavarakeskeiseksi lyhytterapeutiksi. Ratkaisukeskeiset menetelmät antavat työkaluja sekä johtamistehtäviin, papin työhön, että konsulttina toimimiseen.

Konsulttina olen ollut tutkimassa Korona-pandemian vaikutuksia seurakuntien lähijohdon työhön sekä tukemassa suuren seurakunnan organisaatiomuutosta. Työ- ja esihenkilökokemukseni moniammatillisten ja monialaisten tiimien johtamisesta on antanut minulle ymmärrystä seurakuntatyön eri puolista aina hallinnosta kasvatukseen asti. Laaja-alaisesta kokemuksesta huolimatta, en ratkaisukeskeiselle työotteelle ominaisesti kuitenkaan konsulttina asetu tietäjän rooliin, vaan kuuntelemaan ja oivalluttamaan – löytämään yhdessä ratkaisunavaimia, joita ihmisillä ja yhteisöillä on itsellään. Konsultoinnissa olen kiinnostunut kaikesta, missä voin olla tukena, avaamassa näkökulmia, sparraamassa, olipa kyse sitten muutoksista, johtamisesta, kriiseistä tai kehittämisestä.

Innostun yhdessä tekemisestä, hyvistä ja oivalluttavista keskusteluista ja sopivista haasteista. Omasta jaksamisesta ja palautumisesta huolehdin kuntosalilla ja kävelyllä käyden, musiikkia tehden sekä läheisten seurasta nauttien. Huumori pitää mieleni virkeänä. Olen mieluusti käytettävissä erilaisissa konsultointi tehtävissä.