Etusivu / Tukea työhön / Explorer - Kansainvälinen ohjelma

Explorer - Kansainvälinen ohjelma

Explorer – Kansainvälinen ohjelma

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli aloittaa hiippakunnan työntekijöille tarkoitetun kansainvälisen ohjelman tammikuussa 2019. Ohjelman tavoitteena on mahdollistaa paikallisseurakuntien työntekijöiden tutustuminen seurakuntiin, jotka kukoistavat sekularisoituneen ja monimuotoistuneen yhteisön keskellä. Lähtijä pääsee tutkimaan, miksi nämä seurakunnat koetaan paikallisyhteisön näkökulmasta merkityksellisiksi.

Kansainvälisen ohjelman seurakunnat toimivat yhteisölähtöisesti, vahvistavat missionaarista identiteettiä ja inkarnoituvat yhteiskunnan keskelle. Seurakuntien tavoitteena on vahvistaa ihmissuhdeverkostoja ja luoda monipuolisia osallisuuden mahdollisuuksia. Yhteiskunnassa näkyvään monimuotoisuuteen vastataan seurakunnissa toteutuvalla monimuotoisuudella.  Moninaisuus näkyy esimerkiksi jumalanpalveluselämässä. Saman seurakunnan perinteinen aamumessu vaihtuu päivällä teemamessuksi ja illalla moderniksi versioksi.

Lähettävä seurakunta ja kapituli sitoutuvat yhdessä lähtijän kanssa luomaan kansainväliselle jaksolle tavoitteet. Samalla laaditaan suunnitelma kansainvälisen oppimiskokemuksen soveltamisesta seurakunnassa.

Tällä hetkellä ohjelma ei lähetä työntekijöitä.

Tavoitteet:
1. Havainnoida ja oivaltaa, miten seurakunta toimii monimuotoisessa yhteiskunnassa yhteisölähtöisesti ja yhteisöhakuisesti
2. Pohtia miten seurakunta voi olla merkityksellinen yhteisö sekularisoituneessa kontekstissa
3. Tutustua erilaisiin messuyhteisöihin ja seurakuntalaisten osallistamiseen
4. Perehtyä, miten seurakunnassa voidaan vahvistaa ihmissuhdeverkostoja ja pienryhmätoimintaa
5. Tutustua seurakuntien ja kirkkojen yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen ja vaikuttamiseen

Kesto ja budjetti:
• Ohjelman kesto 1-6 kk
• Lähettävä seurakunta maksaa ohjelmaan käytetyltä ajalta 50 prosenttia palkasta
• Vastaanottava seurakunta maksaa 0-50 prosenttia.
• Kapitulilta voi hakea Explorer-stipendiä

Kohteet:
• Edinburgh
• Edinburgh
• Windhoek
• Lontoo
• Göteborg

 

Explorer – International program

Diocese of Espoo

The Diocese of Espoo begins an international program for staff in 2019. Meaning of the program is to learn how churches are flourishing in the secularized and multifaceted community. We want to explore how these churches have found ways to be relevant in the community and nowadays world.

The congregations in the International program operate collectively, strengthen missionary identity and incarnate in the middle of the society. Churches aim to strengthen networks and create diverse opportunities for inclusion. The diversity in the society is answered by the diversity of parishes. Diversity is lived, for example, in the worship life. The traditional morning service can  be followed by a modern worship in the evening.

The sending congregation commits themselves together with the explorer to create goals for the international period. A plan is drawn up how the experiences are to be used back in the parish in Finland.

The vacancies are not available at the moment.

Objectives:

 1. Observe and understand how the church operates in a diverse society in a community-based and community-oriented way
 2. Consider how church can be a meaningful community in a secularized context
 3. Familiarization with various worship communities and parish involvement
 4. Learn how the Church can strengthen interpersonal networks and small group activities
 5. Learn about the social activity and influence of parishes and churches

Duration and budget:

 • Program duration 1-6 months
 • The sending congregation pays 50 per cent of the wage for the program period
 • The receiving church pays 0-50 percent.
 • You can apply for an explorer scholarship from the diocesan chapter

Destinations:

 • Edinburgh
 • Windhoek
 • London
 • Gothenburg