Espoon tuomiokirkon alttarikaide, pappisvihkimyksessä käytettävät messukasukat
Etusivu / Kirkkoon töihin / Vokaatio pappisvirkaan / Pappisvihkimyksen edellytykset

Pappisvihkimyksen edellytykset

Espoon hiippakunnassa on vuosittain kaksi pappisvihkimystä. Pappisvihkimys sekä sitä edeltävään ordinaatiovalmennukseen osallistuminen edellyttävät teologian maisterin tutkintoa, johon sisältyy kelpoisuus kirkon virkaan, kirkkojärjestyksen 5:5 §:n mukaista kutsua eli vokaatiota papin virkaan sekä piispalle ja tuomiokapitulille osoitettua kirjallista anomusta pappisvihkimyksestä.

Kirkkojärjestyksen 5:2 §:n mukaisesti papiksi vihittävän tulee olla:

  • jumalaapelkäävä ja kristillisestä elämästään tunnettu konfirmoitu kirkon jäsen
  • suorittanut yliopistossa sellaisen teologisen tutkinnon, jonka piispainkokous on hyväksynyt pappisviran kelpoisuusvaatimukseksi
  • muutoinkin pappisvirkaan soveltuva

Piispainkokous on määritellyt pappisviran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävän teologisen tutkinnon (piispainkokouksen päätös nro 114 pappisvirkaan vaadittavasta teologisesta tutkinnosta 11.9.2013).

Piispainkokous on lisäksi päättänyt papiksi vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevalta vaadittavista todistuksista (piispainkokouksen päätös nro 113 11.9.2013).

Kutsun papin virkaan voi antaa seurakunta, tuomiokapituli, kirkkohallitus, kirkon lähetysjärjestö tai muu kristillinen järjestö. Kristillisen järjestön palvelukseen vihittäessä tehtävien tulee olla riittävässä määrin papillisia. Henkilö voidaan vihkiä papiksi myös, mikäli hän toimii kirkkojärjestyksessä edellytetyllä tavalla teologisen tieteen opettajana yliopistossa tai muussa korkeakoulussa tai uskonnonopettajana oppilaitoksessa. Kutsun tulee olla virkaan tai toimeen, jossa on vähintään 6 kk päätoimista työtä tai 12 kk osa-aikaista työtä vihkimyspäivämäärästä lukien. Uskonnonopettajan tehtävään vihittävällä tulee olla riittävästi uskonnonopetusta.